Antwerpen, 17 juli 2014 – Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België (CCOJB) zijn verontrust aangaande de toestand in het Midden-Oosten.

In naam van de Joodse gemeenschap, hebben zij steeds een “tweestaten” oplossing gesteund, waarbij Israël en de Palestijnen in vrede naast elkaar kunnen leven.

Helaas, de dramatische evenementen die uitgaan van het gebied onder gezag van Hamas, verwijderen ons eens te meer van een vreedzame oplossing.

Het “onevenwicht” bij de slachtoffers, dat door sommigen vooropgesteld wordt, is omdat Israël al het nodige doet om haar burgerbevolking te beschermen terwijl Hamas er niet voor terugdeinst om haar burgers als “menselijke schilden” te gebruiken om haar aanvallen uit te voeren. …


“Dit druist in tegen het oorlogsrecht. En dit is nu net de reden waarom Hamas een terroristische organisatie is.”, aldus Amerikaans Staatssecretaris John Kerry tijdens een persconferentie in Wenen op 15 juli 2014.

Het FORUM en het CCOJB betreuren dat Hamas te vaak wordt goedgepraat, zij die heden de vijand van het Palestijnse volk zijn en hun het recht om in vrede te leven ontnemen.

Het FORUM en het CCOJB herbevestigen hun onverdeelde solidariteit met de burgers van Israël in deze gevaarlijke onstandigheden waarmee zij dagdagelijks geconfronteerd worden over heel het land.

Het FORUM en het CCOJB verzoeken onze regering om van Hamas een onmiddellijke staakt-het-vuren te eisen, evenals de erkenning van de bestaande Israëlisch-Palestijnse akkoorden, omvia onderhandelingen een langverwachte vrede te bereiken.

*****

Communiqué: Le CCOJB et le Forum sont préoccupés par la situation au Moyen-Orient

Bruxelles, le 17 juillet 2014 – Le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB) et le Forum der Joodse Organisaties se déclarent profondément préoccupés par la situation au Moyen-Orient.

Ils regrettent le nombre toujours trop élevé de victimes civiles. Ils ont toujours prôné, au nom de la communauté juive de Belgique, une solution dite « à deux Etats » vivant en paix l’un à côté de l’autre.

Malheureusement, les événements dramatiques, clairement initiés au départ d’un territoire entièrement sous contrôle du Hamas, nous ont éloignés un peu plus d’une solution pacifique.

La « disproportion » des pertes, mise en avant par certains, existe parce qu’Israël se défend et protège légitimement ses citoyens tandis que le Hamas se sert de lieux civils et de « boucliers humains » pour lancer ses attaques.

« Ceci est contraire au droit de la guerre, c’est pourquoi le Hamas est une organisation terroriste » a déclaré John Kerry, Secrétaire d’Etat américain lors d’une conférence de presse à Vienne, ce 15 juillet.

Le CCOJB et le Forum regrettent l’absolution trop souvent donnée au Hamas, aujourd’hui ennemi du peuple palestinien et de son droit à vivre à en paix. Ils redisent aux citoyens d’Israël leur solidarité intangible dans les situations qu’ils subissent, alerte après alerte, dans tout le pays.

Le CCOJB et le Forum demandent à notre gouvernement d’exiger du Hamas un cessez-le-feu immédiat, de reconnaître les accords israélo-palestiniens existants, et ainsi de paver la route vers une paix négociée et attendue depuis trop longtemps.

Voor verdere info:
Raphaël Werner – Voorzitter – Forum der Joodse Organisaties – fjo@fjo.be – Tel. : +32 3 231 5848 – +32 494 545040
Maurice Sosnowski – Voorzitter – CCOJB – Maurice.sosnowski@bordet.be – ccojb@scarlet.be – Tel.: + 32 2 537 1691FJO / CCOJB