Antwerpen, 17 juli 2014 – De joodse verenigingen van België, bij monde van het Centraal Israëlitisch Consistorie (CICB), het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties (CCOJB), veroordelen de huidige ontsporingen tijdensde pro-Palestijnse betogingen in Europa, en meer bepaald in België, en verzoeken onze politici waakzaam te zijn, en hun rol als vertegenwoordigers van het volk met hechte onverdrotenheid in te vullen.

De voorbije dagen, zowel te Parijs, Amsterdam en Antwerpen, zijn betogingen ten gunste van het Palestijnse volk ernstig erg uit de hand gelopen met o.m. oproepen tot jodenhaat en zelfs tot het vermoorden van joodse mensen, en dat, bv. in Antwerpen, in aanwezigheid van politieke mandatarissen.

Joodse verenigingen in België menen dat de komende, geplande betogingen opnieuw een anti-joodse bedreiging kunnen inhouden en zodoende fundamentele democratische waarden kunnen aantasten. …


Steun aan een bepaalde zaak kan en mag nimmer leiden tot moordoproepen tegen een deel van de bevolking, of tot het aanzetten tot haat, beide strafbare feiten volgens de Belgisch wetgeving. Daarom verzoeken wij onze regering om de veiligheid van alle burgers van dit land te waarborgen en te vrijwaren en bijgevolg de anti-joodse ontsporingen publiekelijk te veroordelen en indien nodig, om zich klaar en duidelijk te distantiëren van moorddadige dreigementen en steunbetuigingen aan terroristische organisaties.

De oplossing van een conflict kan alleen worden bereikt door middel van een vredesgerichte dialoog via politieke onderhandelingen: het invoeren van een buitenlands conflict – via vijandige en gewelddadige demonstraties –zijn ruïneus voor het broodnodige vreedzaam samenleven en bijgevolg bedreigend voor onze democratie – en eist bijgevolgen sterke afkeurende signalen, vooral in de nasleep van de aanslag op het joods museum van België.

 

Voor verdere info:
Baron Julien Klener – Voorzitter – Centraal Israëlitisch Consistorie van België –danconsis@hotmail.be – Tel. : +32 2 5122190 – www.jewishcom.be
Raphaël Werner – Voorzitter – Forum der Joodse Organisaties – fjo@fjo.be– Tel. : +323 231 5848 – +32 494 545040 www.fjo.be
Maurice Sosnowski – Voorzitter – CCOJB – Maurice.sosnowski@bordet.be – ccojb@scarlet.be – Tel.: + 32 2 537 1691 – www.ccojb.be