John Kerry_Hamas commits warcrimes_15072014Persconferentie Wenen – 15 Juli 2014

“Ik kan de recente acties van Hamas niet sterk genoeg veroordelen, om op een dergelijke manier talrijke raketten af te vuren als antwoord op de uitgestoken hand voor een staakt-het-vuren waarbij Israël zich aansloot bij het voorstel van Egypte en gesteund door de internationale gemeenschap.

Tegelijkertijd moeten we stilstaan bij het grote risico van deze situatie en waartoe deze kan leiden. Wij willen deze escalatie van geweld niet zien gebeuren, niemand wil dit, ook Israël niet.
Maar Israël heeft het recht zich te verdedigen en Hamas moet duidelijk gemaakt worden dat provocatie en politieke spelletjes met als enkel doel sympathie te winnen voor hun strijd, waarbij ze onschuldige levens van hun burgers op het spel zetten door hen in te zetten als levende schilden, onaanvaardbaar is. Dit druist in tegen het oorlogsrecht. En dit is nu net de reden waarom Hamas een terroristische organisatie is.” (Amerikaans Staatssecretaris John Kerry) …


Le Secrétaire d’Etat Américain John Kerry: Le Hamas commet des Crimes de Guerre
 
Conférence de Presse à Vienne – 15 juillet 2014

“Je ne peux que condamner le plus sévèrement possible les tirs, par le Hamas, de nombreuses roquettes, qui sont des provocations outrancières face aux efforts de bonne volonté auxquelles se sont joints l’Egypte et Israël en vue d’un cessez-le-feu, que la communauté internationale soutient avec force.

En même temps, les risques ici sont considérables et le potentiel d’une escalade de la violence est réel. Nous ne voulons pas voir cela, personne ne le veut, Israël non plus. Mais Israël a le droit de se défendre et il est important que le Hamas cesse ses jeux politiques pour tenter de gagner un plus grand support, et qu’il cesse de mettre en danger les vies de civils innocents, qu’il cache dans des habitations et qu’il utilise comme boucliers humains. Ceci est contraire au droit de la guerre. C’est pourquoi le Hamas est une organisation terroriste”. Israëlische Ambassade voor België en Luxemburg – foto: John Kerry’s verklaring op 15 juli 2014_Facebook