Rockets fired from Gaza_Twitter_July2014Hoe begon het allemaal?

Tussen 12 juni en 7 juli hebben Hamas en andere terroristische groepen in de Gazastrook driehonderd raketten afgevuurd op Israëlische burgers. Ondanks de terughoudendheid van Israël en zijn oproepen om de raketaanvallen te staken, bleef Hamas raketten afvuren op Israëlische steden over gans het land met het doel de burgerbevolking te raken.
Geen enkel land ter wereld zou zo’n realiteit aanvaarden en Israël is hierop geen uitzondering.
Na drie weken terughoudendheid en het blijven voortduren van de raketaanvallen had Israël geen andere keus dan van antwoord te dienen om de veiligheid van zijn burgerbevolking te herstellen.

Wat is de bedoeling van Israël?
De voornaamste doelstelling van operatie “Protective Edge” is de stabiliteit en de rust te herstellen voor alle burgers van Israël, voor eens en altijd. …


Israël kan geen situatie aanvaarden waarbij miljoenen van zijn burgers blootgesteld worden aan de grillen van radicale terroristische organisaties, met een onmiddellijke en voortdurende dreiging waarbij slechts 15 seconden tijd is om een veilig onderkomen te vinden als rakette worden afgevuurd.

Hoe zoekt Israël dit doel te bereiken?

De enige manier om de rust voor de bewoners van Israël te herstellen is door achter de agressors van Hamas aan te gaan die zich verschanst hebben in de Gazastrook. De operatie “Protective Edge” is gericht op het beduidend verminderen van de capaciteit van Hamas om raketten te lanceren en van hun terroristische infrastructuur die gericht is tegen Israëlische burgers. Israël zoekt geen korte-termijnoplossing maar wil een langdurige oplossing voor de veiligheid van zijn burgers.

Wat zijn de doelwitten van de Israëlische tegenaanvallen?

Als deel van de operatie is het IDF op een selectieve manier zowel mobiele als verborgen raketlanceerders in het visier aan het nemen, de gebouwen van de Hamasleiding, aanvals- en smokkeltunnels, gebouwen gebruikt door terroristen, trainingskampen, communicatiemiddelen, luchtverdedigingselementen en bijkomende sites die gebruikt worden voor terroristische activiteiten tegen Israël waaronder commando en controlecentrums.

Wat zijn de lange-termijndoelen van Hamas?

Net zoals andere radicale jihadistische bewegingen als al-Quaida, ISIS en Boko Haram is het volstrekt intolerant tegenover de aanwezigheid van niet-moslims in het Midden-Oosten. Het is bijgevolg niet verwonderlijk dat Hamas nauwe banden heeft met Jihadistische terroristen in de Sinaï, ondermeer voor wapensmokkel,  en dat het steun en wapens krijgt van Iran.

Volgens de ideologie van Hamas is er geen plaats in de wereld voor Israël en Hamas heeft zich tot doel gesteld de Joodse staat te vernietigen. Dit is uitdrukkelijk opgenomen in de manifest van de organisatie: “Hamas wil de banier van Allah hijsen over elke morzel grond van Palestina”. (Waarmee gans Israël, de Westbank en Gaza wordt bedoeld.) Daarbij komt dat de organisatie een antisemitische ideologie voorstaat die Jihad en het doden van Joden verheerlijkt.

Waarom vuurt Hamas raketten af op Israëlische steden?

De taktiek van Hamas om raketten af te vuren op burgerdoelwitten in Israël kwam niet tot een halt toen Israël de Gazastrook in 2005 verliet maar nam eerder toe. Omwille van zijn vastbeslotenheid om Israël te vernietigen beschouwt Hamas elke Israëlische man, vrouw en kind als een legitiem doelwit voor zijn terroristische aanvallen met raketten, zelfmoordaanslagen, moorden en ontvoeringen.

Hamas-leiders hebben bij herhaling gesteld dat “alle Israëli’s legitieme doelwitten zijn” (Hamas woordvoerder Sami Abu Zuhri, 8 juli).

De voorbije jaren heeft de terroristische organisatie Hamas zwaar geïnvesteerd in aanvalswapens en het aantal raketten dat gericht staat op Israëlische steden opgevoerd tot ongeveer 12.000.

Door raketten af te vuren op dichtbevolkte gebieden in Israël proberen de terroristen van Hamas zo veel mogeijk burgerdoden te maken. Het blinde raketvuur van Hamas is in overeenstemming met de ideologie van Hamas, die Israëlische burgerslachtoffers beschouwt als een militair succes.

Waarom zijn er relatief weinig Israëlische slachtoffers in deze confrontatie?

Omwille van de toenemende raketdreiging heeft Israël veel middelen geïnvesteerd in het opbouwen van een tweevoudig verdedigingssysteem voor zijn burgers:

  1. Israël ontwikkelde het “IJzeren Koepel”-verdedigingssysteem, dat tijdens dit conflict een uitstekende bescherming biedt voor de Israëlische burgers en honderden levens heeft gered.
  2. Israël heeft een uitgebreide infrastructuur van schuilplaatsen en heeft een snel waarschuwingssysteem waardoor burgers snel een schuilplaats kunnen vinden als terroristen raketten lanceren.

Ware het niet van de efficiëntie van de “IJzeren Koepel” en de schuilplaatsen, het aantal Israëlische burgerslachtoffers in dit conflict zouaanzienlijk zijn.

 

Waarom worden burgers in Gaza getroffen?

De burgerslachtoffers in Gaza zijn het directe gevolg van de taktiek van Hamas om de Palestijnse burgerbevolking als menselijk schild te gebruiken voor zijn terroristische activiteiten. Hamas pleegt hiermee een dubbele oorlogsmisdaad door moedwillig Israëlische burgers onder vuur te nemen en tegelijkertijd zijn wapens, leiders, militanten en infrastructuur onder te brengen te midden van niet-betrokken Palestijnse burgers. Hamas draagt de volle verantwoordelijkheid voor de burgerslachtoffers in de Gazastrook.

Daarenboven investeert Hamas al zijn middelen in het produceren en aankopen van wapens en raketten om Israël aan te vallen in plaats van zorg te dragen voor het welzijn van zijn bevolking.

Met een blijk van uiterst misprijzen voor de veiligheid van zijn eigen burgerbevolking heeft de minister van binnenlandse zaken van Hamas zijn bewoners opgedragen om geen gevolg te geven aan de Israëlische waarschuwingen over op til zijnde aanvallen. Hamas dringt er ook op aan dat burgers actief een menselijk schild vormen, waarmee ze hen aan levensgevaar blootstellen.

Op 15 juli laatstleden heeft Israël zijn bereidheid getoond om een staakt-het-vuren te aanvaarden dat werd voorgesteld door bemiddeling van Egypte.

Hamas weigerde en koos om het gewapend conflict voort te zetten. Hiermee herhalen ze hun dogmatische onwil voor vrede en toont het opnieuw dat het bereid is om zijn eigen bevolking in gevaar te brengen en op te offeren.

Welke maatregelen neemt Israël om het aantal burgerslachtoffers in Gaza te beperken?

Israël doet al het mogelijke om de schade bij de niet-betrokken burgers tot een minimum te beperken.

Dit doet het door zeer nauwkeurig de doelwitten uit te pikken, door bewoners van op til zijnde aanvallen te waarschuwen met telefoonberichten, SMS, pamfletten en waarschuwingsschoten.

Israël doet dit ondanks de taktische nadelen, gemiste operationele kansen en het afzien van aanvallen op gekende terroristische onderkomens en wapenopslagplaatsen die zich in een voor burgers gevaarlijke omgeving bevinden.

Waarom is het zo moeilijk om de situatie te laten bekoelen?

De voornaamste reden waarom het zo moeilijk is om een eind te maken aan het geweld is de onwil van Hamas.

De ervaring leert dat Hamas door de internationale gemeenschap niet verantwoordelijk wordt geacht voor zijn schending van fundamentele morele principes en het internationaal recht.

Zijn de huidige gebeurtenissen deel van een spiraal van geweld?

Men kan in de verleiding komen deze confrontatie te zien als een nieuwe ronde in een denkbeeldige ‘spiraal van geweld’. Echter, niets is minder waar aangezien er helemaal geen symmetrie is tussen Israël en Hamas.

Israël verliet de Gazastrook volledig in 2005 en maakt geen aanspraak op het grondgebied. Graag zag het de Gazastrook zich ontwikkelen tot een vredevolle en voorspoedige buur.

Als Hamas en de andere terroristische organisaties ontwapenen en hun aanvallen stoppen dan heeft Israël geen enkele reden om militair op te treden.

Echter, in plaats van de Gazastrook tot ontwikkeling te brengen heeft Hamas gewelddadig bezit genomen van het grondgebied, het omgetoverd in een terroristischebolwerk en een terroristische dictatuur ingesteld wiens zelfverklaarde doel de vernietiging van Israël is.

Franstalige versie: Operation “Bordure Protectrice” – Questions & ReponsesIsraëlische Ambassade voor België en Luxemburg – foto: Raketten afgevuurd op Israël vanuit Gaza [Twitter]