Het Forum der Joodse Organisaties heeft met afschuw kennis genomen van beelden van internationale nieuwsorganisaties waaruit onmiskenbaar blijkt dat Hamas burgers in Gaza als schild gebruikt tegen Israël door vanaf huizen, scholen en openbare instellingen raketten op burgerdoelen in Israël af te vuren.

Uit beelden en ooggetuigen- verslagen van Gazaanse burgers blijkt dat Hamas doorgaans de wens van hen om geen geschut op hun daken te plaatsen doelbewust negeert en daarmee meent een ” win- win ” situatie te creëren.
Beantwoordt Israël het vuur dan vallen er onschuldige burgerslachtoffers die een hoge propagandawaarde vertegenwoordigen en als Israël niet reageert levert dat militair strategisch voordeel op.

Hamas heeft inmiddels verklaard te zullen doorgaan met het inzetten van burgers als schild tegen Israelische tegenaanvallen. Ook als dat nadrukkelijk tegen de wens van die burgers ingaat. …


Het FORUM betreurt oprecht de dood van elke onschuldige burger die als gevolg van deze door Hamas geprovoceerde oorlog valt maar houdt daarvoor uitsluitend deze terreur- organisatie verantwoordelijk.
Het Israëlische leger doet alles om het maken van burgerslachtoffers daar waar mogelijk te voorkomen. Zo maakt het o.m. gebruik van zgn. ” roof knocking ” door voorafgaand aan het afschieten van een smartbom eerst een lege huls op het te treffen huis te dumpen.

Daarnaast belt het leger met burgers op de locaties die op het punt staan getroffen te worden, zodat zij tijdig een veilige schuilplaats kunnen zoeken.

In het zgn. VN- Goldstone rapport dat werd vervaardigd na de Gaza- oorlog in 2009 werd het opstellen door Hamas van geschut temidden van burgers als een immorele en hoogst onverantwoordelijke modus operandi in strijd met het internationaal recht veroordeeld.

Het Goldstone rapport verwierp het argument van Hamas dat het als zgn. “verzetsbeweging” niet aan internationale verdragen en internationaal recht gebonden zou zijn. Ook was het rapport eenduidig over het feit dat het doelbewust beschieten van burgerdoelen in Israël door Hamas als een oorlogsmisdaad dient te worden ge (dis) kwalificeerd.

Voor verdere info:Hans Knoop  (FJO): +32 (0)498 432451 / +31 (0)6 47082871

 FJO / Hans Knoop