HumanShieldGazaHamas July 2014Hierbij het communiqué vanwege de Ambassade van Israël: Het gebruik van menselijke schilden is een oorlogsmidaad

Voorafgaand aan luchtaanvallen in Gaza, contacteert het IDF (het Israëlisch leger) burgers in het doelgebied per SMS of telefonisch zodat zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Deze berichten bieden burgers zo de mogelijkheid gebouwen te ontruimen, waarvan vaststaat dat deze gebruikt worden door terroristen om raketten op te slaan of van waaruit terroristische activiteiten worden ontplooid.

Een officiële verklaring van het Minsiterie van Binnenlandse Zaken van Hamas roept de inwoners van Gaza echter op deze waarschuwingen te negeren en zichzelf in te zetten als menselijk schild tijdens de luchtaanvallen.

De verklaring van het Palestijns Ministerie van Binnenlandse Zaken roept inwoners duidelijk op “de Israëlische boodschappen te negeren en de gebouwen niet te verlaten”. …


Persbericht vrijgegeven door het Palestijns Ministerie van Binnenlandse Zaken

Deze oproep door Hamas vormt een oorlogsmisdaad volgens Artikel 51(7) van het aanvullend protocol aan de Conventie van Geneve van 12 augustus 1949 ter bescherming van de slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I), 8 juni 1977 :

“De aanwezigheid of de bewegingen van de burgerbevolking of van burgers mogen niet worden gebruikt om bepaalde plaatsen of gebieden te vrijwaren voor militaire operaties, in het bijzonder niet wanneer daarbij wordt getracht militaire objectieven tegen aanvallen af te schermen of militaire operaties te dekken, te begunstigen of te belemmeren”.

Deze werkwijze van menselijke schilden wordt duidelijk door Hamas aangemoedigd. Sami Abu Zuhri, woordvoerder van Hamas, gaf vorige dinsdag (9 juli 2014) op het officiëel kanaal van Hamas volgende verklaring: “de methode van het menselijk schild bleek reeds heel succesvol in het verleden. Het benadrukt de overtuiging van onze nobele djihadi’s die hun rechten en hun woonst verdedigen met hun lichaam en bloed”.

Verklaring woordvoerder Hamas : « menselijke schilden zijn efficiënt »

Verschillende Israëlische politieke verantwoordelijken hebben deze tactiek van Hamas reeds veroordeeld als een « dubbele oorlogsmisdaad » waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen burgers en strijders

L’utilisation des boucliers humains est un crime de guerre

Avant de frapper des cibles terroristes à Gaza, IDF (armée de défense d’Israël) demande aux civils de quitter la zone via des messages, des appels téléphoniques et autres moyens de communications.

Les messages sont envoyés par des officiels de Tsahal pour donner le temps aux civils de se mettre à l’abri des tirs. Ils concernent les immeubles utilisés par des terroristes pour cacher leurs stockages de roquettes et leurs centres d’opérations.
Un communiqué officiel du Ministère de l’Intérieur du Hamas appelle la population à ignorer ces avertissements et à former un bouclier humain durant les attaques de l’armée israélienne.

Communiqué de presse publié par le ministre palestinien de l’intérieur

Ces appels du Hamas constituent un crime de guerre selon l’article 51(7) du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977 :
« Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri des attaques ou de couvrir des opérations militaires ».
La pratique de « bouclier humain » est clairement reconnue et encouragée par le Hamas. Sami Abu Zuhri, porte-parole du Hamas, a déclaré lors d’ une interview mardi dernier sur la chaîne officielle du Hamas, Al-Aqsa TV, que « la méthode du bouclier humain s’est révélée très efficace dans le passé ». Il poursuit, « cela atteste du caractère de nos nobles djihadistes qui défendent leurs droits et leurs maisons avec leurs corps et leur sang. »

La déclaration du porte-parole du Hamas : « les boucliers humains sont un évidence »

De nombreux chefs politiques israéliens ont déjà accusé le Hamas et d’autres organisations terroristes de commettre des « double crimes de guerre » en ne faisant pas de différence entre les civils et militaires israéliens et en utilisant dans le même temps les Palestiniens comme des boucliers humains.Israëlische Ambassade voor België en Luxemburg – foto: Menselijke schilden op de daken van Gaza