Israel under fireHierbij het communiqué vanwege de Ambassade van Israël met verklarende informatie over Operatie Beschermende Rand:

Miljoenen Israëli’s onder raketvuur van Hamas

Sinds 12 juni werden minstens 500 raketten vanuit Gaza op het zuiden van Israël afgevuurd met duidelijke burgerlijke doelwitten. Daarom heeft de Israëlische regering, na lange terughoudendheid besloten om Operatie Beschermende Rand te lanceren.

Sinds het begin van het jaar hebben terroristen vanuit Gaza 500 raketten afgevuurd, gericht op de burgerbevolking van Israël. Deze aanvallen bedreigen miljoenen personen en verplichten duizenden burgers om een schuilplaats te zoeken.

Ten einde de rust te herstellen en om een einde te maken aan deze terroristische agressie heeft het Israëlisch leger operatie Beschermende Rand gelanceerd. …


Sinds de operatie Zuil van Verdediging in november 2012 is Hamas onophoudelijk bezig geweest met zich te bewapenen en beschikt het momenteel over 10.000 raketten, waaronder Fajer 3 en Fajer 5, raketten gemaakt in Iraanse wapenfabrieken. Hamas misbruikt opzettelijk en systematisch de Palestijnse burgerbevolking en gebruikt hen als menselijk schild bij de lancering van raketten naar Israël. Meerdere miljoenen Israëli’s leven momenteel onder dreiging van allerhande slag raketten.

Ook al slaagt het antiraketsysteem IJzeren Koepel erin om vele raketten te onderscheppen, toch bereiken sommigen meerdere grote steden in Israël. Vele Israëli’s beschikken over slechts 15 seconden om een veilig onderkomen te vinden als een raket vanuit Gaza op Israël wordt afgevuurd.

Geen enkel land kan zo’n situatie tolereren.

****

Plusieurs millions d’Israéliens sous les tirs de roquettes du Hamas

Depuis le 12 Juin, plus de 350 roquettes ont été tirées sur le sud d’Israël à partir de Gaza, visant délibérément des cibles civiles, c’est pourquoi le gouvernement israélien, après une longue retenue a décidé de lancer l’Opération Bordure Protectrice.

Depuis le début de l’année, les terroristes agissant à partir de Gaza ont tiré plus de 500 roquettes, visant la population civile en Israël. Ces attaques menacent des millions de personnes et obligent des milliers de de civils à chercher refuge.

Afin de rétablir le calme et de mettre un terme à ces agressions terroristes, l’armée de Défense d’Israël a lancé l’Opération Bordure protectrice.

Depuis l’opération Pilier de défense en Novembre 2012, le Hamas a continué à s’armer de vastes quantités d’armes et est actuellement en possession de 10.000 roquettes, dont des Fajer 3 et Fajer 5, missiles produits dans les usines d’armes iraniennes. Le Hamas exploite délibérément et systématiquement la population civile palestinienne et l’utilise comme bouclier humain lors du lancement des roquettes vers Israël. Plusieurs millions d’Israéliens vivent actuellement sous la menace de missiles et de roquettes de toute portée.

Bien que le système de défense antimissile, Dôme de Fer, intercepte de nombreux missiles, certains d’entre eux sont capables d’atteindre plus grandes villes d’Israël. Nombre d’Israéliens ne disposent que de 15 secondes pour trouver un abri dès qu’une roquette est lancée depuis Gaza sur Israël.

Aucune nation ne tolèrerait une telle situation.Israëlische Ambassade voor België en Luxemburg – foto: Israëlische Premier Benjamin Netanyahu