In het kader van het Israeli Jewish Congress (IJC) had heden voormiddag in Jeruzalem de ontmoeting plaats tussen Voorzitter van de Italiaanse Senaat, Z.E. Pietro Grasso, en de Europese Joodse delegatie uit 23 verschillende landen.

Dit was de slotzitting van een 3-daags congres rond de bestrijding van antisemitisme, racisme, en delegitimatie van Israël in Europa.

Eli Ringer, afgevaardigde van het Forum der Joodse Organisaties, heeft in naam van de Joodse gemeenschap van België voorgesteld dat er een Europese commissaris zou worden aangesteld specifiek betreffende de problematiek van racisme en antisemitisme.

De voorzitter heeft publiek beloofd het voorstel van de heer Ringer te ondersteunen. …


Italië zal het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie behartigen vanaf 1 juli e.k. en deze functie uitoefenen gedurende 6 maanden.FJO / Eli Ringer