bisschoppelijk vicaris Hendrik Hoet, voorzitter Raphael Werner (FJO) en voorzitter Abdelouahab Tijani (Umivpa)Antwerpse christenen, joden en moslims halen vriendschapsbanden aan

Delegatie van Antwerpse moslims betuigt medeleven met joodse gemeenschap in Antwerpen naar aanleiding van de aanslag op het Joods Museum in Brussel van eind mei

Op vrijdagmorgen 13 juni 2014 heeft een delegatie van de Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van de Provincie Antwerpen (Umivpa) een beleefdheidsbezoek gebracht aan het Forum der Joodse Organisaties (FJO) in Antwerpen, om er haar medeleven te betuigen met de families en vrienden van de slachtoffers van de aanslag op het Joods Museum in Brussel van 24 mei 2014 en haar afschuw voor die terreurdaad uit te spreken, net zoals de Executieve van Moslims van België (EMB) dat op 2 juni 2014 al had gedaan. …


“We pleiten er mee voor dat voor dergelijke gruweldaden en brutaal zinloos geweld geen enkele vorm van tolerantie of begrip wordt getoond, ongeacht kleur, origine of overtuiging van de daders”, aldus voorzitter Abdelouahab Tijani van Umivpa, die vergezeld werd door voorzitter Said Mdaouchi van het Islamitisch en Cultureel Centrum Moskee van Antwerpen-Hoboken (tevens uittredend secretaris-generaal van Umivpa) en door voorzitter Jamal Lamrini van de Moskee Bilal van Antwerpen-Borgerhout (tevens bestuurslid van de EMB).

Het solidariteitsbezoek van de moslimdelegatie werd zeer gewaardeerd door voorzitter Raphael Werner van het FJO, samen met oud-FJO-voorzitter Eli Ringer en met onder meer ondervoorzitster Regina Sluszny-Suchowolski, en Nadine Iarchy. “De aanslag in Brussel verontrust ons, maar het doet deugd vast te stellen dat verantwoordelijken uit de moslimgemeenschap zich evenveel zorgen maken over het opkomende antisemitisme en racisme als wij en bereid zijn er zich samen met ons tegen te blijven verzetten” aldus voorzitter Raphael Werner van het FJO.

Bij de ontmoeting van vrijdagmorgen 13 juni 2014 waren ook twee katholieke christenen aanwezig, die al jarenlang goede vriendschapsrelaties onderhouden met verantwoordelijken uit zowel de islamitische als de joodse gemeenschappen in de Scheldestad: bisschoppelijk vicaris Hendrik Hoet en Benoit Lannoo. Bovendien werd aan het gesprek deelgenomen door Aharon Malinsky, die binnen het FJO instaat voor de relaties met de christelijke en islamitische organisaties.

Hoewel alle aanwezigen zich bewust zijn van de uiteenlopende manier waarop de relaties tussen religieuze instanties en andere organisaties in hun respectievelijke gemeenschappen zijn georganiseerd, leefde bij allen de wens opnieuw aansluiting te vinden bij vroegere intensere vriendschapsbanden tussen christenen, joden en moslims in Antwerpen. Er werd aan zowel islamitische, joodse als katholieke zijde de uitdrukkelijke intentie uitgesproken het contact niet meer te laten verwateren en er werden in dat verband al een paar concrete afspraken voor de toekomst gemaakt.

Bijlagen:

Verklaring van de Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van de Provincie Antwerpen van 13 juni 2014
– Enkele foto’s van vrijdag 13 juni 2014

1ste foto: bisschoppelijk vicaris Hendrik Hoet, voorzitter Raphael Werner (FJO) en voorzitter Abdelouahab Tijani (Umivpa)
2de foto: voorzitter Raphael Werner (FJO) en voorzitter Abdelouahab Tijani (Umivpa) 

voorzitter Raphael Werner (FJO) en voorzitter Abdelouahab Tijani (Umivpa)

 FJO – UMIVPA in samenwerking met bisschoppelijk vicaris Hendrik Hoet en Benoit Lannoo