Eli Ringer, Premier Elio Di Rupo en Raphael WernerDe verantwoordelijken van de veiligheidscel CJKGA van Antwerpen hebben onmiddellijk na de feiten zaterdag namiddag contact opgenomen met de autoriteiten en de verantwoordelijken van de politie. Het resultaat hiervan is dat het terreurniveau op de hoogste alarmfase werd gesteld in heel het land en dat er reeds zaterdagavond daadwerkelijk versterkte politieaanwezigheid was aan alle joodse instellingen in Antwerpen.

Het FJO heeft zaterdagavond een persbericht uitgestuurd om in eerste instantie haar oprechte deelneming te uiten aan de nabestaanden van alle dodelijke slachtoffers die bij deze vermoedelijke antisemitische aanslag het leven lieten en naar de naasten van de andere getroffenen. Het FJO veroordeelt tevens deze lafhartige misdaad en waardeert de krachtdadige aanpak van de federale en de plaatselijke overheden die aanstonds de hoogste staat van alertheid hebben uitgevaardigd. …


Tot in de late uren van de nacht hebben het CKJGA, het FJO, het CICB en de CCOJB contact gehad met de autoriteiten om ervoor te zorgen dat alles in het werk werd gesteld om de veiligheid van de joodse burgers te verzekeren.

Zondag ochtend vroeg werd een dringende vergadering bijeengeroepen door de crisiscel van het  ministerie van Binnenlandse Zaken. Mevrouw J. Milquet Vice-eerste Minister, en de verantwoordelijken van de Federale politie en van het gerecht hebben de vertegenwoordiger van het FJO dhr Eli Ringer, Baron J. Klener vertegenwoordiger van het CICB, en Dhr. M. Sosnowski van het CCOJB gebriefd over de maatregelen die reeds genomen werden door Binnenlandse Zaken en Politie. De bijkomende verzoeken van de joodse gemeenschap werden daaraan toegevoegd.

Anderzijds werd een dringende vergadering bijeengeroepen door Eerste minister Elio Di Rupo, in aanwezigheid van Vice-eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet en Minister van Justitie Annemie Turtelboom. Het FJO werd vertegenwoordigd door de heren Raphael Werner, Ari Epstein en Eli Ringer, waren eveneens o.a. aanwezig Baron J. Klener voor het CICB en Ph. Markiewicz voor de Grote Synagoge van Europa. De Premier heeft, nadat hij zijn innigste deelneming heeft betuigd, de aanwezigen bevestigd dat alle middelen werden ingezet om:

1. alle joodse instellingen te beveiligen en ervoor te zorgen dat deze gewoon kunnen doorgaan met hun activiteiten;
2. de dader  zo snel mogelijk te vatten omdat er een potentieel gevaar heerst zolang hij op vrije voet is.

Onze vertegenwoordigers hebben er nogmaals op aangewezen dat reeds jaren het antisemitisme nieuwe gedaantes aanneemt via het internet, zoals o.a. haatblogs of samenkomens van sommige befaamde antisemieten die op expliciete en minder expliciete wijze de Joodse gemeenschap en de Joden in het algemeen verafschuwen om hun standpunten of gewoon om hun Joods zijn. Dergelijke woorden zijn nooit onschuldig en de hoogste prijs dient soms voor dergelijke impliciete of expliciete haatcampagnes te worden betaald.

Het FJO bedankt de autoriteiten voor het verhogen van de veiligheidsmaatregelen rondom de Joodse instellingen van ons land en beandrukt eens te meer dat de strijd tegen het antisemitisme meer dan ooit dagdagelijks verder dient  gestreden te worden.FJO