Ontmoeting met de vertegenwoordigers van politieke partijen in  het kader van de wetgevende verkiezingen.

Donderdag 22 mei heeft een  ontmoeting plaatsgevonden tussen het Forum der Joodse Organisaties, vertegenwoordigd door Raphael Werner, voorzitter, Regina Sluszny-Suchowolski, Ondervoorzitter en Eli Ringer, Oud-voorzitter en de N-VA vertegenwoordigd  door André Gantman, Fractieleider N-VA Stad Antwerpen en Joeri Dillen, Kabinetschef van Burgemeester Bart De Wever, die niet aanwezig kon zijn ingevolge andere verplichtingen.

Uiteenlopende onderwerpen  die de Joodse gemeenschap na aan het hart liggen werden besproken.

Er werd aandacht geschonken aan de strijd tegen het antisemitisme onder welke vorm dan ook. Het FORUM bedankte Burgemeester De Wever voor zijn publieke kordate stellingname inde zaak van de antisemiet Laurent Louis. …

 


Zowel André Gantman als Joeri Dillen legden de nadruk op de reeds bestaande  veiligheidsmaatregelen in Antwerpen, daar het verleden heeft aangetoond dat de Joodse gemeenschap tot tweemaal toe door terreur werd belaagd en dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

Het Forum legde de nadruk op het feit dat sommige aanpassingen moeten worden doorgevoerd in de wetgeving betreffende de rechten van de joodse oorlogsslachtoffers.
Dit zal door beide partijen opgevolgd worden.

Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen, NV-A