Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB) vernemen zonet dat dankzij de positieve volharding van de nationale en regionale instanties de geplande haatbijeenkomst wordt tegengehouden.

Bijzondere erkentelijkheid gaat in deze naar het wilskrachtige doorzettingsvermogen van Mevrouw de minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en haar medewerkers voor deze zege van het gezond verstand op het sectarisme, want Brussel, als hoofdstad van ons land en van Europa, kan en mag nimmer de hoofstad worden van mensonterende ideologieën.


Le Forum der Joodse Organisaties (FJO) et le Consistoire Central Israélite de Belgique (CCIB) confirment que grâce à la volonté positive des autorités nationales et régionales le rassemblement de haine prévu à Bruxelles a été interdit.

Ils se déclarent particulièrement reconnaissant envers madame la ministre de l’Intérieur Joëlle Milquet et son cabinet, parce que Bruxelles capitale de notre pays et de l’Europe ne peut pas devenir la capitale d’idéologies monstrueuses.
Il s’agit d’une victoire de notre démocratie.

 

Voor nadere info/Pour plus d’infos:
Eli Ringer, Oud-voorzitter FJO (0475-866191)
Prof. Julien Klener, voorzitter CCIB

 

 FJO – Eli Ringer / CCIB Prof. Julien Klener