Hieronder de reactie van burgemeester Bart De Wever, voozitter van de NV-A, op het ‘1er Congrès Européen de la Dissidence’ :

‘Ik verneem met weerzin dat er zondag in Brussel een congres wordt georganiseerd waar het woord wordt gegeven aan beruchte antisemieten.

Voor mij is het recht op vrije meningsuiting een heilig principe. Ik maak er zelf gebruik van, en respecteer dat recht ook als andere er gebruik van maken. Maar voor mij is de grens bereikt, als er bewust en opzettelijk één sociale groep wordt geviseerd en in een kwaad daglicht wordt gesteld. De wijze waarop sommige sprekers zich in het verleden over het joodse volk hebben uitgelaten, doet het ergste vrezen.

Volgende week herdenken wij in Antwerpen de horror van de Holocaust. Dergelijke herdenkingen worden echter inhoudsloos, als wij ons ook vandaag niet verzetten tegen alle vormen van discriminatie en racisme. Ik vind het dan ook mijn taak als burgemeester om mij openlijk uit te spreken tegen het aanwakkeren van haat tegenover het joodse volk en geloof. …


Ik vraag dan ook de bevoegde instanties om de situatie strikt op te volgen. En indien nodig in te grijpen als men zich bezondigt aan het zaaien van haat. Verdraagzaamheid en openheid kan enkel als het tweerichtingsverkeer is, niet als het dient om elke dialoog onmogelijk te maken.’ aldus Bart De Wever

Eveneens gepubliceerd op http://joodsactueel.be/2014/05/02/bart-de-wever-n-va-reageert-met-weerzin-op-antisemitisch-congres-van-zondag-in-brussel-joodse-organisaties-roepen-op-tot-demonstratie/Kabinet van NV-A voozitter Bart De Wever