Gehouden door een belofte van discretie spreken het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB) en het Forum der Joodse Organisaties (FJO) zich slechts vandaag uit over de geplande anti-joodse bijeenkomst* die volgende zondag plaatsvindt ergens in het Brusselse.

Dat in ons land, voor de eerste maal sedert de Tweede Wereldoorlog, de gebundelde  Jodenhaat opnieuw een spreekgestoelte krijgt is te gruwelijk voor woorden.

De officiële reacties op dit verachtelijke gebeuren, vanwege vele nationale en regionale autoriteiten, illustreren echter hoe onze democratie zich blijvend  en met alle legale middelen verzet tegen allen die de fundamentele menselijke waardigheid  willen en durven  aantasten.

Hiervoor vanwege het Consistorie en het Forum onze absolute erkentelijkheid.

* 1er Congrès Européen de la Dissidence, georganiseerd door Debout Les Belges


Communiqué de Presse

Après diverses interventions auprès des autorités, le Consistoire Central Israélite de Belgique (CCIB) et le Forum des Organisations Juives (FJO)  estiment devoir s’exprimer publiquement  au sujet du rassemblement  anti-juif* prévu pour ce dimanche à Bruxelles.

Pour la première fois depuis la deuxième guerre mondiale,  dans notre pays,  la haine du Juif s’exprimera de cette manière.

Les réactions des autorités tant nationales que régionales démontrent leur volonté de réagir fermement par tous les moyens légaux pour défendre notre démocratie dans ses valeurs fondamentales.

Le Consistoire Central Israélite de Belgique (CCIB) et le Forum des Organisations Juives (FJO) en prennent acte.

* 1er Congrès Européen de la Dissidence, organisé par Debout Les Belges