In memoriam

Het Forum der Joodse Organisaties wil haar oprecht medeleven betuigen bij het overlijden van de heer Freddy Hofmans, Ere-Directeur van de Jesode-Hatora Beth-Jacob.

Het wenst zijn echtgenote, dochter en familie veel sterkte toe om het verlies te dragen.

De heer Hofmans was niet alleen een een competente directeur van de school maar  zijn hart stond ook altijd open voor de  problemen van de Joodse Gemeenschap. Onverminderd en gedreven zette hij zich in om ze te verhelpen. Er was steeds een hechte samenwerking tussen het Forum en de heer Hofmans. …


De heer Mörsel, Voorzitter van de Inrichtende Macht, kwam de eer toe om als eerste het woord te vatten.  Hij benadrukte de kwaliteiten van de overledene en uitte zijn dankbaarheid voor de  toewijding en bezieling van de heer Hofmans.

Het  Forum der Joodse Organisaties werd vertegenwoordigd door zijn Voorzitter, de heer Raphaël Werner, om in naam van de Joodse Gemeenschap een laatste eer te bewijzen en dankbaarheid en respect voor de overledene te betonen.

De heer Hofmans laat een grote leegte achter.

In memoriam