Persbericht 29 januari 2014

Het Forum der Joodse Organisaties heeft met teleurstelling kennisgenomen van de deze week door EU-Hoge Vertegenwoordiger Catherine Ashton afgelegde verklaring op de Holocaust Herdenkingsdag.

De buitenland-coördinator en vice-voorzitter van de Europese Commissie, Catherine Ashton, vermeldde in haar verklaring geen enkele maal dat de slachtoffers van de Holocaust joden waren.

Het Forum der Joodse Organisaties wijst erop dat in de VN-resolutie, die aan de wereldwijde Holocaust gedenkdag ten grondslag ligt, nadrukkelijk wordt verwezen naar het feit dat een derde deel van het joodse volk tijdens de Tweede Wereldoorlog werd vermoord. …


In haar verklaring verwijst Ashton naar slachtoffers van de Holocaust en overige slachtoffers in de oorlog zonder expliciet de Joden te noemen.

Daarmee wordt naar het oordeel van het Forum (waarschijnlijk onbedoeld) afbreuk gedaan aan de uniciteit van de collectieve moord door het Nazi-regime op het Joodse volk.

Het Forum wijst erop dat het geenszins de herdenking van overige slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog wil minimaliseren, maar dat een Holocaust herdenkingsdag juist bedoeld is om de massamoorden op joden en zigeuners te herdenken en dat vanzelfsprekend een verwijzing naar deze slachtoffers op zijn plaats zou zijn en tevens noodzakelijk om in de toekomst dergelijke gruwelijke gebeurtenissen te vermijden.

Update: Het FORUM der Joodse Organisaties heeft de officiële instanties in België en in Europa eveneens hierover aangeschreven.