Laurent Louis voegt het quenelle gebaar aan zijn antisemitische houding in het Parlement op 21 januari jl.Over de ontsporingen van Laurent Louis in het Parlement op 16 januari jl. verklaarde het Forum der Joodse Organisaties aan Joods Actueel:
“Het Forum der Joodse Organisaties ergert zich aan de houding van Flahaut (PS) en deze zorgelijke ontwikkeling is een te voorspellen gevolg te wijten aan het ontbreken van diens daadkracht.” …

“Mijnheer Flahaut werd al geruime tijd (sinds 2011) door het FJO op de ontsporingen van dit parlementslid gewezen maar heeft daar niet op geantwoord maar evenmin actie ondernomen. Het was dus voorspelbaar dat  het alleen maar van kwaad naar erger zou gaan”, aldus onze voorzitter, Raphaël Werner die verder betreurt dat “ons federaal parlement daarmee in een slecht daglicht komt te staan”…


Lees het volledige artikel op: http://joodsactueel.be/2014/01/22/openlijke-jodenhaat-in-belgisch-parlement/Joods Actueel – foto: Laurent Louis (screenshot)