Persbericht CCIB en FJO – 20 januari 2014

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CCIB) hebben met ontzetting kennis genomen van het jaarverslag van de niet-gouvernementele organisatie “OpenDoors”  waarin schokkende feiten worden gepubliceerd over de wereldwijde vervolging van Christenen.

Volgens “OpenDoors” vormen Christenen thans de meest vervolgde groep gelovigen ter wereld. Elke elf minuten wordt volgens het rapport ergens op aarde een Christen gedood omwille van zijn godsdienst.

Beide organisaties wijzen erop dat op de door “OpenDoors” gepubliceerde lijst van vijftig landen waar Christenen worden vervolgd de Staat Israël uiteraard niet wordt vermeld. …


Sterker nog, de Christelijk Arabische minderheid in Israël zelf, die uit ruim 130.000 gelovigen bestaat, heeft volgens de Wall Street Journal recentelijk de banden met de Israëlische regering nauwer aangehaald omdat naar hun opvatting nergens in deze gehele regio  de godsdienstvrijheid in veiliger handen is dan in de steeds vaker verguisde Joodse staat.

De joodse gemeenschap acht het moreel verwerpelijk en onaanvaardbaar om mensen omwille van hun godsdienst te vervolgen, laat staan te vermoorden en wenst nadrukkelijk de solidariteit met de vervolgde Christenen te onderstrepen.

Voor verdere info:
Prof. Julien Klener, voorzitter CCIB
Raphaël Werner, voorzitter FJOHans Knoop / FJO – Bron: OpenDoors WWL 2014