Eind 2013 heeft de algemene vergadering van het Forum der Joodse Organisaties plaatsgehad. Onze voorzitster, Mevrouw Kouky Frohmann, heeft beslist zich niet meer kandidaat te stellen. Een nieuwe voorzitter en een nieuw Bestuur werden verkozen.

Hierbij de nieuwe samenstelling van het Bestuur:

Dhr. Raphaël Werner  –  Voorzitter

Dhr. Eli Ringer –   Oud-voorzitter
Dhr. Ari Epstein –   Ondervoorzitter
Dhr. Pinkas Kornfeld – Ondervoorzitter
Mevr. Regina Suchowolski-Sluszny  –  Ondervoorzitster
Mevr. Kouky Frohmann –  Ere-voorzitster
Dhr. David Braun  en Mr. Philippe Scharf –  Woordvoerders
Dhr. Hans Knoop – Woordvoerder, Israël expert


.