Dyab Abou Jahjah [Foto: Pol De Wilde - Corelio]Het FORUM  der Joodse Organisaties in Vlaanderen heeft kennis genomen van een op 30 december j.l. in de Vlaamse krant De Standaard gedane aankondiging dat per 10 januari a.s. de (ex) leider van de Arabische Europese Liga (AEL) Dyab Abou Jahjah een wekelijkse column in dat blad krijgt.

In de editie van 30 december meldt Abou Jahjah dat hij Libanon vanwege de onveiligheid na zeven jaar heeft verlaten en weer is teruggekeerd naar zijn tweede vaderland België.

Onder voorzitterschap van Jahjah vonden in de jaren negentig tijdens betogingen van de AEL een aantal extreem gewelddadige uitbarstingen plaats tegen Joden en joodse eigendommen. Ook vergrepen aanhangers van deze organisatie zich vaak tijdens betogingen aan eigendommen van anderen. Zo liep tijdens de Gaza Oorlog eind 1998 een betoging tegen Israël van de AEL volledig uit de hand en kon de Antwerpse politie ter nauwernood een klassieke pogrom op de joodse wijk voorkomen. …


Jahjah toonde zich in het verleden een bewonderaar van een thans in de EU verboden organisatie als Hezbollah.

Als hij zich als columnist binnen de grondwettelijk verankerde vrijheid van meningsuiting over welk onderwerp dan ook wenst uit te spreken is dat zijn goede recht. Ook het uiten van bewijsbaar onjuiste kritiek op het beleid van de staat Israël en de NAVO behoort tot zijn grondrecht.

De vrijheid van meningsuiting is echter in België (anders dan in de VS) niet onbegrensd.

Het FORUM  gaat er echter in beginsel van uit dat de hoofdredactie van De Standaard aan columnisten geen podium zal bieden om haat te zaaien en de vreedzame coëxistentie van bevolkingsgroepen binnen onze samenleving in gevaar te brengen.

De woorden van Jahjah in De Standaard van 30 december roepen echter serieuze vragen en twijfel op:
” Ik zal, anno 2014, in België doen wat ik in Libanon de voorbije zeven jaar deed, dus opkomen voor de zwakken, de gemarginaliseerden en de uitgestotenen, zonder belang te hechten aan de gevolgen “, aldus Abou Jahjah.

Een verantwoordelijk leider of schrijver dient immers nadrukkelijk WEL belang te hechten aan de gevolgen die zijn woorden teweeg kunnen brengen.

De joodse gemeenschap in Antwerpen had in juli 1980 de twijfelachtige primeur het eerste slachtoffer in Europa te zijn van een bloedige terroristische aanslag op onschuldige kinderen waarbij een dode en tal van gewonden te betreuren waren. Het moge duidelijk zijn dat de gemeenschap sindsdien alert is op uitingen van haat en opruiing die doorgaans aan dit soort van misdadige en lafhartige daden vooraf gaat.

Indien Abou Jahjah met een schone lei in België wenst te beginnen en zijn column wenst te gebruiken als instrument om een vreedzame coëxistentie tussen joden en moslims te bepleiten en bewerkstellingen zal hij in het FORUM  een bondgenoot vinden dit ondanks politieke verschillen van inzicht en opvatting. Als hij daarentegen, zoals in het verleden, de vrede in ons land en onze stad wenst te verstoren zal het FORUM  daarop adequaat reageren.

Het FORUM  wenst alle inwoners van België een voorspoedig 2014 en spreekt de wens uit dat het nieuwe jaar er een van respect en verdraagzaamheid zal zijn.

Voor het FORUM, Hans Knoop
(Contact indien gewenst: +32 498 432451+31 6 47082871)FJO – Hans Knoop – Foto: Dyab Abou Jahjah [Pol De Wilde – Corelio]