ISRAËLITISCHE GEMEENSCHAP VAN BRUSSEL
GROTE SYNAGOGE VAN EUROPA
 
1938 – 2013 : 75ste verjaardag van de Kristalnacht
« Waakzaam blijven »
 
                 De Israëlitische Gemeenschap van Brussel nodigt u uit op de herdenkingsplechtigheid ter gelegenheid van de 75ste  verjaardag van de Kristalnacht op
 
 donderdag 7 november 2013 om 20 uur stipt
 
in de Grote Synagoge van Europa, Regentschapsstraat, 32 – 1000 Brussel
 
De heer Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad,  zal het woord nemen.

 Reservatie: Tel. 02.512.43.34.  –  info@synaregence.eu

version en français ci-joint


COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE DE BRUXELLES
GRANDE SYNAGOGUE DE L’EUROPE
 
1938 – 2013 : 75e anniversaire de la Nuit de Cristal
« Rester Vigilants »
              
La Communauté Israélite de Bruxelles vous invite
à la cérémonie commémorative
du 75e anniversaire de la Nuit de Cristal
 
le jeudi 7 novembre 2013 à 20h précises
 
dans la Grande Synagogue de l’Europe, rue de la Régence, 32 – 1000 Bruxelles,
 
Monsieur Herman Van Rompuy, Président du Conseil Européen,
 prendra la parole.
 
Réservations: Tél. 02.512.43.34.  –  info@synaregence.euReeds gepubliceerd 18 oktober