Gaza City skyline [Wikipedia]Meer dan 2 miljard euro aan financiële hulp die tussen 2008 en 2012 vanuit Brussel naar de Palestijnen werd getransfereerd is verspild, onterecht uitgegeven of verloren in corrupte zaken. Tot die conclusie komt het Europese Rekenhof in een zoveelste vernietigend rapport, dat door de Sunday Times kon worden ingekeken.

Volgens het rapport had de EU weinig of geen controle over de manier waarop het geld werd gespendeerd. Een groep onderzoekers van de EU reisde onlangs naar Jeruzalem, Gaza (foto) en de West Bank en stuitte op ‘significante tekortkomingen’ in het beheer van de fondsen die naar Gaza en de West Bank werden getransfereerd. Gaza wordt gecontroleerd door Hamas, een politieke beweging die door de EU op de lijst van terroristische organisaties is geplaatst. …


De onderzoekers hekelden het gebrek aan maatregelen om risico’s als corruptie en het toewijzen van fondsen aan andere doeleinden dan oorspronkelijk gepland te voorkomen.

Hoewel er in de mainstream Europese media zelden over wordt bericht heeft de Palestijnse Autoriteit een lange geschiedenis van corruptie. Geschat wordt dat wijlen Yasser Arafat bij zijn dood een fortuin van om en bij 1 miljard dollar naliet. In 2003 schatte het Amerikaanse zakenblad Forbes Arafats persoonlijk fortuin op ‘minstens’ 300 miljoen dollar, geld verborgen op rekeningen in Zwitserland en Luxemburg en in fiscale paradijzen zoals de Kaaimaneilanden.  Hij was daarmee het op vijf na rijkste staatshoofd ter wereld.

Ook Arafats opvolger Mahmoud Abbas en diens familie hebben fondsen die voor het Palestijnse volk bestemd waren voor eigen doeleinen gebruikt.

http://www.express.be/joker/?action=view&cat=brainflame&item=eu-transfereert-2-miljard-euro-naar-de-palestijnen-het-geld-is-verspild-onterecht-uitgegeven-of-verloren&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

Lees ook: Algemeiner: Report: “Billions of Dollars of Aid to Palestinian Authority Lost to Corruption”

Eurpe-Israel.org: “Aide de l’Union européenne aux palestiniens : 2,3 milliards d’euros ont disparus et ont été détournés…

Update: The Sunday Times: “£1.95bn EU aid lost in Palestine”Express.be / The Times of London – foto: Gaza City skyline [Wikipedia]