De begrafenis van Baron Henich APFELBAUM

zal plaatshebben op Zondag 13 oktober

om 15.00 u. samenkomst 14.50 u TERLISTSTRAAT 35 naar PUTTE

Het publiek wordt verzocht de overledene de laatste eer te bewijzen.


De Shiva ter nagedachtenis van Baron Henich APFELBAUM

zal plaatsvinden bij Apfelbaum Prins Albertlei 9 – 2018 Antwerpen

Bezoek vanaf 16.00 u

Mincha ve Arvit om 19.15u   –   Shararit om 08.00u

Het Forum der Joodse Organisaties betuigt zijn oprechte deelneming aan de familie van Baron Henich APFELBAUM (z”l).