Jean-Jacques De Gucht (Open VLD)‘Onderricht over de holocaust is het beste tegengif tegen racistische ideeën’, vinden de Open Vld’ers Jean-Jacques De Gucht en Annick De Ridder, die in een voorstel van resolutie meer aandacht vragen voor de holocaust in het onderwijs.

De Vlaams parlementsleden vinden dat Vlaanderen niet kan achterblijven op Wallonië en de Franse gemeenschap en vragen dat de holocaust expliciet in de vakoverschrijdende eindtermen zouden worden opgenomen.

Eerder dit jaar nam de Senaat een resolutie aan waarin de rol van de Belgische overheid in de jodenvervolging erkend wordt. Die resolutie was gebaseerd op het eindverslag ‘Gewillig België’ van SOMA, waarin de idee ontkracht wordt dat de Belgische regering machteloos stond tegenover de antisemitische vergeldingsmachine van de Duitse bezetter.


Het Waals parlement en het parlement van de Franse gemeenschap hebben intussen in een resolutie hun respectieve regeringen gevraagd meer aandacht te schenken aan de overlevering en het onderricht van de holocaust. Vlaanderen mag volgens De Gucht hierin niet achterblijven en moet dat voorbeeld volgen: ‘Als je dan ziet dat de helft van de jongeren niet weet dat antisemitisme één van de grondslagen van de nazi-ideologie was, moeten we ons dringend vragen stellen over de inhoud van het lessenpakket dat onze jongeren aangeboden wordt.’

Het uitbreiden van de vakoverschrijdende eindtermen en het expliciet opnemen van de Endlösung en Holocaust zou dan ook een goede stap in de juiste richting zijn, vindt Annick De Ridder: ‘Er zijn sluitende garanties nodig dat elke scholier die de schoolbanken verlaat in Vlaanderen les heeft gehad over de holocaust’.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20130927_00762493De Standaard – foto: Jean-Jacques De Gucht (Open VLD)