Vliegend varken met projectie van davidster tijdens concertHet FORUM heeft klacht neergelegd bij het CGKR* en bij de betrokken federale instanties.
Dit incident wordt verder opgevolgd.
Wij houden onze lezers uiteraard verder op de hoogte.

* CGKR = Cenrtrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding