Charles Mahler tijdens de Herdenking 7 mei 2013Als ondergedoken kind keerde hij na de oorlogsjaren terug naar Antwerpen en werd daar herenigd met zijn ouders en zijn zus Nanette. Dat hij gered werd door Rechtvaardigen stond met grote dankbaarheid in zijn geheugen gegrift, nooit is hij zijn redders één enkel ogenblik vergeten.

Na zijn lagere school in het SOJ1 aan de Louizastraat en zijn middelbare schoolopleiding aan het Koninklijk Atheneum in Antwerpen studeerde hij geneeskunde aan de ULB (1962).

Zijn verdere opleiding als geneesheer-specialist vond plaats in het “Stuivenberg” bij Prof. F. Noeninckx waar hij als internist werkzaam werd. In 1969 veranderde deze dienst van locatie, zo kwam hij terecht in het AZ Middelheim. Daar beëindigde hij in 2001 zijn carrière als directeur van het ziekenhuis. …


Hij legde zich toe op het vakterrein endocrinologie, een medische discipline waarvoor hij na verloop van tijd door zijn onderzoek en werkzaamheden op het terrein van de hormonale behandeling van prostaatgezwellen internationale erkenning genoot omwille van zijn grote deskundigheid.

Hij is Ere-Hoofdgeneesheer van het A.Z. Middelheim en Professor emeritus aan de Vrije Universiteit Brussel.

Het FORUM biedt haar innige blijken van medeleven aan, aan zijn echtgenote Hélène, aan zijn dochter Tania en haar echtgenoot, Philippe, en aan zijn “oogappels,  zijn trots die alles te boven gaat”: zijn kleinkinderen, Yaël en Alexandre. Onze gedachten gaan eveneens uit naar zijn zus Nanette.

We zullen zijn beschikbaarheid in de raad van bestuur van het FORUM nooit vergeten. Wij blijven dankbaar zijn wijze adviezen herdenken. Zijn dagelijkse toewijding in de strijd tegen het antisemitisme strekt velen tot voorbeeld en wij zullen dat nooit vergeten.

Wij hebben een grote vriend verloren.

Namens het Forum,
Kouky Frohmann,
voorzitter