Charles Mahler tijdens de Herdenking 7 mei 2013Het hebben over Charles!

Spreken over de vriend, de geneesheer, spreken over de, in alle opzichten, buitengewoon mens: samen zijn wij hier om er over te getuigen.

Ieder heeft zijn eigen geschiedenis met Charles, zijn anekdotes, zijn scherpe momenten. Hij heeft niemand onverschillig gelaten. Spreken OVER Charles zullen wij altijd doen!

Praten MET Charles!

Spreken met hij  die een luisterend oor had voor iedereen, zijn volle aandacht en empathie genoot, zijn welwillendheid, genieten van zijn goede raadgevingen, van zijn pertinente opmerkingen, soms heel scherp, maar altijd juist. Dit zullen wij missen, dit is de leegte die hij achterlaat. …


Een bijzondere intelligentie, een grote cultuur, een humanist met een kritische geest en van al zijn gaven zal ik er één onthouden: trouwheid!

Trouwheid van de professor aan de uitdaging van zijn vader, die hem, ondanks de tragische situatie waarin zij zich bevonden, hem zijn lagere schoolopleiding meegaf. Trouwheid aan zijn wortels: hij zocht als een bezetene naar zijn eigen genealogie. Trouwheid aan de humanistische geest, waarden, die hij aangenomen heeft en tot het einde heeft verdedigd. Deze trouwheid is voor ons een voorbeeld, moge  wij haar waardig zijn!

Onze gedachten gaan naar jou Hélène, zijn partner  en naar jullie, Tania en Philippe voor wie het een magere troost is vandaag om de fierheid van die verwantschap te dragen  en aan jullie Yaël en Alexander de kleinkinderen, waarover hij dikwijls vol emotie sprak, overtuigd als hij was dat jullie zijn spirituele erfenis waardig zullen zijn.

Hier is alles symbool, onze aanwezigheid, zijn afwezigheid, die kaarsen, ner zikaron, licht in nagedachtenis van Charles, licht die ons immer zal vergezellen. Alles is symbool, behalve de leegte en de pijn, die wij allen zo diep aanvoelen.

Bedankt Charles voor al hetgeen je voor ons gedaan heeft, voor hetgeen je geweest bent, voor hetgeen je voor ons betekend heeft  en voor ons altijd zal betekenen.Joseph Las – 8 juli 2013