Het Forum der Joodse Organisaties heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van Dhr. David Spitzer,
echtgenoot van Mevrouw Dora Spitzer, lid van het FORUM.

De begrafenis heeft plaatsgehad op zondag 7 juli 2013.

De Shiva gaat door op het adres van de familie D. Spitzer, Rubenslei 20 te 2018 Antwerpen.
(alle dagen tot vrijdag 12 juli – niet tussen 13u-16u)

Wij bieden onze oprechte deelneming aan de familie, zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen.


.