Mark Geleyn, AmbassadeurEr is een controverse over de reis van prins Laurent naar Israël en het boompje dat hij daar zal planten. Hij zou zich laten misbruiken door een Joodse organisatie die via een groen imago eigenlijk Palestijnen wil verjagen. Maar die interpretatie klopt niet. De prins is nu een makkelijk doelwit.

De website van het Joods Nationaal Fonds (KKL in de Hebreeuwse acroniem) toont, onder de foto’s van de week, Vlaams minister-president Kris Peeters, die in gezelschap van onze ambassadeur Bénédicte Frankinet, ergens in Israël een boom plant….


Een symbolische geste die reeds vele vooraanstaande Belgen voor hem gedaan hebben, van vader De Croo tot Verhofstadt, Leterme, Tindemans en Harmel. Ikzelf vergezelde als ambassadeur in Israel in 2000 buitenlandminister Michel om een bos in de Negev in te huldigen, aan de rand van Judea. Met dat gebaar brachten deze gezagsdragers hulde aan de inspanningen waarmee de joden, na hun onnoemelijk lijden in de diaspora, hun nieuwe staat Israel leefbaar wilden maken. Vele gezagsdragers uit alle landen van Europa, het continent waar de joden het felst vervolgd werden, hebben deze geste gedaan.

Vruchtbaar land
Het Joods Nationaal Fonds is inderdaad een unieke organisatie. Het wil de droom van het Joodse Volk van een leefbaar land Israel in de realiteit omzetten. Door akkers aan te leggen, natuurparken te bouwen, waterreservoirs te graven, en het land te herbebossen. Het planten van een boom in deze dorre streek is een symboliek met een lange traditie: het vruchtbaar maken van het land.

Bomen planten wordt in Israel bijna als een collectieve burgerplicht gezien en gaat gepaard met feest en wijding. Bezoekers van Israel worden uitgenodigd aan deze symboliek mee te doen. Terloops: het Fonds vermijdt de bezette gebieden.

Dankbaar doelwit
Er zijn echter explosieve mengsels in het leven. Voeg prins Laurent en Israel samen en je hebt zo’n mengsel. De prins ondernam al vaker buitenlandse reizen die controverses uitlokten. De kritiek betrof dan vooral de vervlechting van zijn reis met commerciële belangen bij mensen uit zijn entourage. Dat de prins in milieu-activiteiten actief is, liet de meesten tot nog toe onverschillig.

Deze keer schakelt de kritiek echter in een morele versnelling: de prins gaat naar Israël ! De combinatie van koninklijke familie en Israël is voor velen in België te dankbaar om niet als doelwit gebruikt te worden.

(De auteur was van 1996 tot 2000 ambassadeur in Israël.)

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/opinie/130619_opinie_marcgeleyn_laurent_standardDe Redactie / VRT