Agnes Jonckheere VCDMevr. Agnes Jonckheere, voorzitter van de politieke beweging Vrije Christen Democraten (VCD) heeft een voor ons onaanvaardbaar discours gehouden dat, 70 jaar na het einde van WOII, ondenkbaar is in een democratisch land als het onze.

Naar aanleiding hiervan heeft het Forum der Joodse Organisaties klacht neergelegd bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR).

Meer info, teksten en verklaringen kan u lezen op de website van Joods Actueel


http://joodsactueel.be/2013/05/14/schaamteloos-antisemitisme-van-voorzitter-vrije-christen-democraten/

http://joodsactueel.be/2013/05/19/christelijke-wereld-reageert-met-walging-en-afschuw-op-antisemitische-voorzitster-vrije-christen-democraten/

Website CGKR: http://www.diversiteit.be/