Het Forum der Joodse Organisaties heeft met droefheid het overlijden vernomen van Maurice Pioro, erevoorzitter van de Unie der Joodse Gedeporteerden van België.

De Joodse gemeenschap van België verliest een Man, een held van het Verzet, die later werd gedeporteerd. Zijn hele leven lang heeft Maurice Pioro gevochten om de herinnering van alle weggevoerde Joden van België tijdens de Shoah in leven te houden.

De begrafenis van Maurice Pioro zal plaatsvinden op de Israëlitische begraafplaats van Kraainem op vrijdag 26 april om 10u30.

Wij bieden onze oprechte deelneming aan zijn familie.


Le FORUM des Organisations Juives apprend avec tristesse  le décès de Maurice Pioro,  Président d’Honneur de l’Union des Déportés Juifs de Belgique.

La communauté juive de Belgique perd un Homme, résistant, déporté ensuite,  qui a combattu toute sa vie afin que la Mémoire de tous les Juifs de Belgique assassinés pendant la Shoah ne rentre pas dans l’oubli.

Les obsèques de Maurice Pioro se dérouleront ce vendredi 26 avril à 10h30 au cimetière israélite de Kraainem.

Nous présentons nos condoléances les plus émues à sa famille.