Joke Schauvliege

Lees hier ons schrijvan van heden naar Minister van Cultuur, Joke Schauvliege

 

“Mevrouw De Minister,

Het FORUM der Joodse Organisaties, de officiële vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap van Vlaanderen, heeft met ontsteltenis en met verbijstering moeten vaststellen dat u de uitspattingen van het Aalsterse carnaval vergoelijkt.

De UNESCO  heeft bij monde van haar Directeur-generaal het spotten met de Holocaust terecht  aan de kaak gesteld.


U blijkt niet te begrijpen dat de verwijzingen naar de tragedie van de Tweede Wereldoorlog, die tot op heden onuitwisbare sporen heeft nagelaten bij de Joodse gemeenschap, traumatiserend zijn.

Er zijn dus inderdaad tijdens de carnavalstoet op  laakbare wijze grenzen overschreden.

Wij verwachten derhalve dat u, in navolging van de UNESCO, ondubbelzinnig op morele gronden deze overschrijding van het maatschappelijk fatsoen die heel Vlaanderen in het buitenland in een negatief daglicht stelt, zou veroordelen.

Wij danken u bij voorbaat voor het welwillend gevolg dat u aan ons verzoek zult willen verlenen.

Kouky Frohmann
Voorzitter