Sample Image

Belgisch Voorzitterschap van de Internationale Alliantie ter
                         Herinnering van de Holocaust

Internationale Herdenkingsdag voor de Nagedachtenis van
                      de Slachtoffers van de Holocaust

Op  zondag 27 januari 2013
zal in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip om 18.00 uur stipt, in de Grote Synagoge van Brussel, Grote Synagoge van Europa, Regentschapsstraat, 32 te 1000 Brussel, een herdenkingsplechtigheid plaatsvinden, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.
Reservatie: Tel. 02.512.43.34.  – info@synaregence.eu


Présidence Belge de l’Alliance Internationale
            pour la mémoire de la Shoah

Journée Internationale en commémoration de la mémoire
                   des victimes de la Shoah

Le dimanche 27 janvier 2013
en présence de Son Altesse Royale le Prince Philippe,
une cérémonie du souvenir se déroulera, à 18h précises,
à la Grande Synagogue de Bruxelles, Grande Synagogue de l’Europe,
rue de la Régence, 32 à 1000 Bruxelles,
cérémonie à laquelle vous êtes cordialement invités.
Réservations: Tél. 02.512.43.34.  –  info@synaregence.eufoto :Grote Synagoge van Brussel