Sample ImageZondag 27 januari 2013 : publieke huldebetuiging aan Natan Ramet, stichtend Voorzitter van het Joods Museum van Deportatie en Verzet te Mechelen, Erevoorzitter van Kazerne Dossin

Dames en heren,

Op zondagnamiddag  27 januari aanstaande organiseren het Joods Museum van Deportatie en Verzet en Kazerne Dossin* een openbare huldebetuiging aan Natan Ramet in het nieuw museumgebouw. Om ter gelegenheid van deze gebeurtenis op een talrijke aanwezigheid te kunnen rekenen verzoeken wij u, geen parallellopend initiatief op deze dag te willen plannen, en danken u alvast voor uw begrip.

Met beste groeten,

Eric Stroobants, Voorzitter, Kazerne Dossin
Claude Marinower, Voorzitter, Joods Museum van Deportatie en Verzet

Het exacte uur is nog niet bekend, maar het zal alleszins in de namiddag zijn. Meer info volgt later.

 

http://www.kazernedossin.com/NL

 Sample Image[Ridder Natan Ramet]

Wikipedia info over wijlen Ridder Natan Ramet: http://fr.wikipedia.org/wiki/Natan_Rametfoto :Kazerne Dossin – Mechelen