Sample Image

In de “educatieve” krant Wablieft verschijnt elke week nieuws voor het jonge schoolgaand publiek.

Een verontwaardigde ouder van de Maïmonide school in Brussel heeft ons een kopie bezorgd van de editie van 21 november. Hij verwees naar het artikel “Bommen op Gaza” dat hij op de eerste pagina had gezien en waarvan hij uiterst geschokt was.

In de krant kon men lezen:

“Sinds vorige woensdag beschiet Israël de Palestijnen in Gaza. Er vielen al meer dan 80 doden. Als reactie schoten de Palestijnen al honderden raketten af op Israël. Die doodden enkele mensen. Het is het zwaarste geweld in het gebied sinds de winter in 2008-2009. …”


Hierbij de link naar de pagina:http://www.wablieft.be/krant/wablieft-krant/de-voorpagina-van-deze-week

Het FORUM der Joodse Organisaties is eveneens verontwaardigt over dit artikel, nl:

  1. Wablieft rapporteert foutieve informatie: Men begint het artikel in het midden van het verhaal. Er wordt niet gerapporteerd dat het laatste jaar reeds 800 raketten vanuit Gaza geschoten werden op Israël.
  2. De reportage is volledig eenzijdig: Een krant die educatief moet fungeren voor onze Belgische schoolkinderen heeft de plicht onze jongeren op een correcte wijze te informeren en objectief te blijven. Als zij het tegendeel doen dan verkrijgt men negatieve invloed. Wanneer jongeren op een negatieve manier worden opgevoed dan moet men zich niet verwonderen dat sommige onder hen haat verspreiden en geweld uitoefenen.

Jammer genoeg zien we bij de jongeren dat het Midden-Oosten conflict  in ons land wordt geïmporteerd.

Het FORUM der Joodse Organisaties heeft een een schrijven gericht aan Pascal Smet, Vlaams Minister van Onderwijs en Vorming, om dit probleem aan te kaarten.

Verder heeft het FORUM de hoofdredacteur van Wablieft hierover een schrijven gericht om hem hierop attent te maken.

foto: van Gaza uit Wablieft