Sample ImageHet Europees Parlement keurt ACAA, EU-Israël vrijhandelszone overeenkomst inzake geneesmiddelen, goed. De ware hoop voor Europese patiënten.

Lees hieronder het persbericht :

 

 

 

 

[Fréderique Ries]


De stemming die plaatsvond dinsdagavond in Straatsburg over “ACAA”, een overeenkomst op grond waarvan de vrije stroom van geneesmiddelen tussen de EU en Israël tot stand komt, is een overwinning voor de parlementaire democratie.

Na meer dan tweeënhalf jaar van eindeloze vertragingen en uitstel, debatteerde het Europees Parlement eindelijk in de plenaire vergadering van 23 oktober, en bracht zijn stem uit. Het EP steunde de overeenkomst.

Het was een duidelijke blijk van vertrouwen dat de absolute meerderheid van de leden bijeen kon worden gebracht, ondanks een last minute poging om de overeenkomst terug te verwijzen naar de commissie internationale handel!

De ACAA overeenkomst kreeg 379 stemmen voor, 230 tegen en 41 onthoudingen.

” Stemmen voor ACAA betekent vergemakkelijking van het vrije verkeer van geneesmiddelen tussen de EU en Israël, met inbegrip van generieke geneesmiddelen die aldus Europese patiënten sneller zullen bereiken, met aanvullende garanties over de kwaliteit van deze producten, terwijl ruimte wordt gelaten aan de nationale gezondheidszorgautoriteiten om de openbare uitgaven te verminderen in tijden van crisis”, zegt Frederique Ries

De Belgische liberale Mep heeft herhaaldelijk de politieke manoeuvres aan de kaak gesteld die werden tentoongespreid door de tegenstanders van ACAA, vooral de linkse partijen.

Hoewel alles geruime tijd op de EP tafel heeft gelegen, heeft de stemming uiteindelijk geresulteerd in een rechtvaardige beslissing, waardoor Europese patiënten die lijden aan verschillende ziekten gemakkelijker toegang krijgen tot betaalbare kwaliteitsgeneesmiddelen.

[Bron: Frédérique Ries, Europarlementslid, deel uitmakend van de Delegatie voor de betrekkingen met Israël]