Sample Image

Hieronder vindt u het persbericht van Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet als reactie op de haataanvallen tegen Yves Goldstein.

PERSBERICHT d.d. 9 oktober 2012 in Nl en Fr versies):

Joëlle Milquet veroordeelt met grote vastberadenheid de haataanvallen:





[Joëlle Milquet]


Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, veroordeelt met grote vastberadenheid de aanzetten tot haat en de antisemitisch getinte aanvallen die via strooibriefjes en boodschappen op het internet zijn verspreid, ten aanzien van een kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Schaarbeek. Joëlle Milquet kant zich tegen dergelijke handelingen alsook tegen alle andere mogelijke aanvallen, beledigingen of uitingen van racisme ten aanzien van personen van verscheidene origine tijdens deze verkiezingscampagne.   

Joëlle Milquet herinnert eraan dat dergelijke daden een maatschappij die verscheidenheid, dialoog, openheid en tolerantie respecteert, onwaardig zijn. 

Joëlle Milquet condamne avec la plus grande fermeté les incitations à la haine

La Vice-Première ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, Joëlle Milquet, condamne avec la plus grande fermeté les incitations à la haine ainsi que les attaques à caractère antisémite, au travers de tracts et autres messages circulant sur internet, à l’encontre d’un candidat aux élections communales à Schaerbeek. Joëlle Milquet dénonce ce genre d’agissements. Il en va aussi de même pour toutes les autres attaques, injures ou les propos racistes entendus à l’égard de personnes de diverses origines durant cette campagne.

Joëlle Milquet rappelle que de tels actes sont indignes d’une société que l’on veut faite de respect de la différence, de dialogue, d’ouverture et de tolérance.