Sample ImageWoensdagavond kende de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) 700.000 euro steun toe aan enkele beloftevolle kankeronderzoekers. De Antwerpse professor Zwi Berneman (UA) krijgt 163.000 euro voor zijn onderzoek naar de bestrijding van acute leukemie[Prof. Zwi Beneman]


Voor kankerpatiënten en hun families is kankeronderzoek een belangrijke bron van hoop. Dankzij het werk van getalenteerde onderzoekers gingen de overlevingskansen en de levenskwaliteit van kankerpatiënten er de afgelopen decennia stevig op vooruit. ‘De motivatie om een betere bestrijdingswijze te vinden is groot’, zegt de Antwerpse professor Zwi Berneman. ‘Toch is er op dat vlak nog veel werk aan de winkel, zeker voor wat betreft acute leukemie.’ Berneman is gespecialiseerd in de bestrijding van die uiterst gevaarlijke kankervariant. ‘Op wereldvlak worden jaarlijks 5 mensen op 100.000 geconfronteerd met acute leukemie. Vooral voor oudere mensen ligt de overlevingskans erg laag.’ Slechts 25 à 30 procent van de senioren die de ziekte krijgen, zijn vijf jaar later nog in leven. ‘Voor kinderen en jonge volwassenen, die meer kans maken op nieuwe organen en over een grotere weerstand beschikken, ligt dat cijfer een pak hoger.’ 85 procent van de kinderen overleeft de strijd met acute leukemie. Volgens Berneman wordt de ziekte bij de meeste patiënten onder controle gebracht door chemotherapie.

‘Toch hervalt een groot deel van hen vrij snel.’ Daarom verricht de Antwerpse professor sinds het midden van de jaren ‘90 onderzoek naar een alternatieve bestrijdingswijze. ‘We onderzoeken welke alternatieven er zijn voor de klassieke chemotherapie’, zegt Berneman. Met een onderzoeksteam van ruim 20 medewerkers gaat hij na welke medicamenten of antilichamen een positief effect uitoefenen. ‘Daarnaast werken we bijvoorbeeld ook samen met de Japanse universiteit van Osaka.’ De Vlaamse Liga Tegen Kanker gaf het wetenschappelijk onderzoek van Berneman woensdagavond een flinke duw in de rug, en kende hem een projectbijdrage van 163.000 euro toe. In totaal geeft de VLK 700.000 euro financiële steun aan beloftevolle academici. Uit 60 aanvragen selecteerde de kankerliga 15 projecten, waaronder het onderzoek van professor Berneman. De Liga verzamelde ook 200.000 euro voor het onderzoek naar tests die moeten nagaan of een behandeling al dan niet effectief is.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121003_00321219