Sample Image

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gewaarschuwd voor de nucleaire dreiging van Iran. Netanyahu zette met een rode stift een streep op de tekening van een bom. “Er moet hier een rode lijn getrokken worden”, aldus de Israëlische premier.

 


Netanyahu hield voor de Algemene Vergadering van de VN een uitvoerig en gedetailleerd pleidooi tegen de verdere ontplooiing van het Iraanse kernprogramma. Om aan te tonen dat Iran volgens hem tegen volgende zomer voldoende verrijkt uranium zal hebben om een kernbom te maken, haalde hij er een simplistische tekening van een bom bij.

Hij toonde de vooruitgang die Iran al gemaakt heeft en zei dat het de eerste fase van uraniumverrijking al bereikt heeft. Vervolgens haalde hij een rode stift boven en trok een lijn boven de drempel die Iran volgens hem bijna bereikt had. “Tegen het huidige tempo zal Iran volgende lente, uiterlijk volgende zomer, de fase van mediumverrijking vervolledigd hebben. Van dan af aan is het enkel een kwestie van maanden, mogelijk weken vooraleer ze voldoende verrijkt uranium hebben voor de eerste bom.”

Voor Israël is de ontwikkeling van het Iraanse kernprogramma een existentiële bedreiging. Het Iraanse regime heeft de Holocaust al verscheidene keren ontkend en riep al meermaals op tot de vernietiging van zijn buurland. Iran verleent ook steun aan enkele militante en joods-vijandige Arabische groeperingen.

“Volledig foute en denkbeeldige tekening”

De Iraanse adjunct-afgevaardigde voor de VN wees de aantijgingen van Netanyahu echter categoriek af en benadrukte dat het kernprogramma van zijn land louter vreedzame bedoelingen heeft. Volgens de Iraanse diplomaat gebruikt Netanyahu “een volledig denkbeeldige en foute tekening” om “een militaire dreiging tegen Iran te rechtvaardigen”.

“Iran is sterk genoeg om zich te verdedigen en behoudt zich het volle recht om elke aanval met volle kracht af te slaan”, luidde het. De Iraanse diplomaat riep de internationale gemeenschap op om druk uit te oefenen op Israël om een eind te maken aan “zijn onverantwoord gedrag”.

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/120928_VN_Netanyahu

http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=286400   

 

Luister ook naar: http://www.deredactie.be/cm/1.1441731?view=popupPlayer