Keulen: besnijden is strafbaar

Een rechtbank in Keulen heeft beslist dat besnijdenis om religieuze redenen strafbaar is.

Jongetjes die om religieuze reden worden besneden, wordt onherroepelijk lichamelijk letsel toegebracht en dat is strafbaar. Zo besliste een rechter in Keulen in een ophefmakend vonnis. Hij is van mening dat het recht van de ouders, noch de grondwettelijk verankerde godsdienstvrijheid zo’n ingreep kunnen rechtvaardigen.

De aanleiding voor dit vonnis is de besnijdenis van een vierjarig moslimjongetje, dat enkele dagen na de ingreep bloedend in een ziekenhuis werd gebracht. Toen de openbaar aanklager lucht kreeg van de zaak, diende hij klacht in tegen de besnijder. Uiteindelijk werd de dokter niet veroordeeld omdat de rechtbank oordeelde dat hij op het moment van de besnijdenis niet kon vermoeden dat zijn daad later strafbaar zou worden gesteld.


Met die historische uitspraak krijgen Duitse artsen nu rechtszekerheid, want tot nu toe werden alle religieuze besnijdenissen in een wettelijke schemerzone verricht. In de Financial Times Deutschland reageert Holm Putzke, professor strafrecht aan de universiteit van Passau tevreden: ‘In tegenstelling tot politici, heeft de rechter zich niet laten afschrikken door mogelijke verwijten over antisemitisme of islamofobie’, zegt hij. ‘Door deze uitspraak wordt niet alleen rechtszekerheid gecreëerd, maar krijgen de betrokken religies ook een aanzet om na te denken over de grondrechten van kinderen.’

Joodse organisaties hebben al ontstemd gereageerd op het vonnis. ‘Dit is een nooit geziene en dramatische ingreep in het zelfbeschikkingsrecht van de religieuze gemeenschappen’, zei de Centrale Raad van de Joden. De Raad wil van het parlement als wetgever de zekerheid krijgen dat het principe van de vrijheid van geloof tegen zulke inbreuken wordt beschermd. Misschien buigt het Duitse Grondwettelijk Hof zich over deze zaak.De Standaard online

2012-06-27T00:00:00+00:00 Woensdag, 27 Juni 2012|Algemeen, Buitenland, Godsdienst|