Uiteraard is het FORUM der Joodse Organisaties als initiatiefnemer positief ingesteld in het plaatsen van herdenkingtekens gewijd aan joodse slachtoffers van het Naziregime.

Op initiatief van het FORUM der Joodse Organisaties is Antwerpen trouwens de enige stad in België waar er sinds 1997 een monument staat in het centrum van de stad, naast de treinsporen waarop onze gedeporteerde familieleden werden weggevoerd, tegenover de 2 vernielde hoofdsynagogen. Er wordt tevens in Antwerpen jaarlijks een herdenking gehouden aan dit monument.
Tevens zijn er ook gedenkplaten in Antwerpen: o.a. in de Terliststraat, in de Van der Meyden straat, in de Quellinstraat, enz


Het is de ligging van de gedenkstenen die wij bedenkelijk vinden:
Het FORUM der Joodse Organisaties acht het heel ongepast om deze gedenkstenen op de grond te plaatsen, gezien het voor de hand liggend gebrek aan respect dat dit met zich meebrengt, evenals de ligging in wijken waar de huidige bewoners niet gevoelig zijn aan de herdenking van de slachtoffers van de Shoa.

In Brussel, waar reeds meerdere van deze gedenkstenen op die manier werden geplaatst, zijn sommige inderdaad op onrespectvolle wijze behandeld, alsook het memoriaal (in Anderlecht) dat in een buurt gelegen is waar nu geen joodse families meer wonen en dat reeds verschillende malen werd gevandaliseerd.  

Trouwens heeft het FORUM der Joodse Organisaties al ideeën voor te stellen aan het Stadsbestuur die wij samen willen bespreken, zoals reeds indertijd ook samen met het College het Monument aan de Belgiëlei werd opgericht.

Het is vanzelfsprekend dat de finale beslissing m.b.t. de gedenkstenen bij het Stadsbestuur ligt.