Tijdens een ontmoeting met Kris Peeters maakte een delegatie van de joodse gemeenschap samengesteld uit het FORUM, bestaande uit voorzitter Kouky Frohmann, ondervoorzitter Pinkas Kornfeld, Israël-woordvoerder Hans Knoop en de voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België Prof. Baron Julien Klener, duidelijk dat zijn opmerking waarin hij de Israëlische veiligheidsafscheiding vergeleek met de muren van het getto van Warschau, door de joodse gemeenschap als kwetsend werd ervaren.


Tijdens een open gesprek verklaarde de Minister president dat hij de bedenkingen van de joodse gemeenschap begreep; zo kwamen alle gesprekspartners tot een begrijpend vergelijk.

Minister president Peeters zei tijdens de ontmoeting zijn uitspraak achteraf te betreuren en onjuist te vinden. Hij beklemtoonde dat hij geenszins het oogmerk had joden met zijn opmerking te kwetsen.

De delegatie van het FORUM en het Consistorie beklemtonen dat zij op geen enkel moment aan de integriteit van Kris Peeters twijfelden.