<<  <   Pagina 114 van 144  >  >>

vrijdag 18 jan 2013
Bron:  foto :Grote Synagoge van Brussel
Sample Image

Belgisch Voorzitterschap van de Internationale Alliantie ter
                         Herinnering van de Holocaust

Internationale Herdenkingsdag voor de Nagedachtenis van
                      de Slachtoffers van de Holocaust

Op  zondag 27 januari 2013
zal in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip om 18.00 uur stipt, in de Grote Synagoge van Brussel, Grote Synagoge van Europa, Regentschapsstraat, 32 te 1000 Brussel, een herdenkingsplechtigheid plaatsvinden, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd.
Reservatie: Tel. 02.512.43.34.  - info@synaregence.eu


donderdag 17 jan 2013
Bron:  De Volkskrant - Op de foto :President Morsi - screenshot: YouTube
Sample Image

De Amerikaanse regering heeft dinsdag haar veroordeling uitgesproken over uitlatingen van de Egyptische president Mohammed Morsi in 2010. Morsi, toen nog de leider van de Egyptische Moslimbroederschap, vroeg Egyptenaren hun kinderen en kleinkinderen haat voor joden en zionisten bij te brengen.

Witte Huis-woordvoerder Jay Carney noemde de opmerking van Morsi 'weerzinwekkend' en zei dat de Egyptische president duidelijk moet maken dat hij alle mensen respecteert, ongeacht hun geloof. De Amerikaanse regering heeft haar ongenoegen kenbaar gemaakt bij de Egyptische regering, aldus Carney.
Volgens Carney druisen de opmerkingen van Morsi lijnrecht in tegen idee van een vreedzaam en democratisch Egypte.

donderdag 17 jan 2013
Bron:  De Telegraaf - op de foto: Leon De Winter]
Sample Image

'Ik ga er echt niet aan meebetalen’

AMSTERDAM - di 15 jan 2013 - door Bart Mos

Schrijver en columnist Leon de Winter heeft nogmaals herhaald dat hij weigert mee te betalen aan de financiële steun aan Egypte. De Winter gaat het percentage uitrekenen dat de overheid van haar inkomsten doorsluist naar Egypte; dat percentage zal de schrijver korten op zijn belastingaanslag.

De Winter kondigde afgelopen zaterdag in zijn Telegraafcolumn aan de financiële steun die Nederland via de EU aan Egypte betaalt in mindering te brengen op zijn belastingbetaling.


woensdag 16 jan 2013
Bron:  YouTube - The War on Britain's Jews - screenshot: YouTube
The War on Britain's Jews

"The War on Britain's Jews" - van Richard Littlejohn 

Te zien op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=mzOFbPJs4tc

Deze documentaire dateert reeds van 2007, maar is zeker de moeite waard om (nog eens) te bekijken.

 Wikipedia info over Richard Littlejohn:
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Littlejohn

 


maandag 14 jan 2013
Bron:  Belga - Foto: Belgische Senaat
Belgische SenaatDe Senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden heeft unaniem ingestemd met een resolutie waarin de verantwoordelijkheid van de Belgische overheden voor de Jodenvervolging in België erkend wordt. De Senaat vraagt de regering onder meer de mogelijkheid te onderzoeken om het statuut van 'gedeporteerde om racistische redenen' en van 'wees van de Shoah' te erkennen.


vrijdag 11 jan 2013
Bron:  op de foto: Amos Oz
amos oz

Passa Porta en Flagey presenteren een uitzonderlijke ontmoeting met Amos Oz (Jeruzalem, 1939). Een unieke gelegenheid om kennis te maken met deze Israëlische schrijver van wereldformaat, die vaak genoemd wordt als kandidaat voor de Nobelprijs en maar zelden in het buitenland optreedt. 

Aanleiding voor zijn komst is het verschijnen van zijn nieuwe verhalenbundel Onder vrienden (Bezige Bij, 2013), over het leven in de kibboets.


donderdag 10 jan 2013
Bron:  NGO Monitor
Sample Image

Volgens NGO Monitor is dit het geschatte bedrag betaald door de Europese Unie voor 50 Israëlische politieke NGO's.

"Transparante bemoeizucht, ondoorzichtige financiering: de EU en de NGO's"
De terughoudendheid van EU-ambtenaren om hun financiering van Israëlische en Palestijnse NGO's toe te lichten zou kunnen voortkomen uit angst van de EU voor de openbare kritiek op haar rol in de vervreemding van miljoenen Israëli's - die neokolonialistische pogingen om deze NGO's te gebruiken om de Israëlische democratie te manipuleren verwerpen.


<<  <   Pagina 114 van 144  >  >>

 

Doelstellingen

 • Bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm;  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle volkeren;
 • Steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar
  organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren;
 • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde
  joden en joodse gemeenschappen;
 • Steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille
  van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden;
 • Samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam
  van de Israëlitische Gemeenten in België;
 • Verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
 • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen de joodse gemeenschap.

Contact

Forum der Joodse Organisaties

Lange Herentalsestraat 48
BE - 2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 231 58 48

debug_display($entry);