<<  <   Pagina 76 van 122  >  >>

donderdag 22 mei 2014
Bron:  Wall Street Journal - foto: Jonge Palestijnen die afstuderen van de militaire opleiding van regerende Hamas in de Gazastrook (7 jan. 2014) [AP]
Jonge Palestijnen die afstuderen van de militaire opleiding van regerende Hamas in de Gazastrook (7 jan. 2014). AP"Europe's Unaccountable Palestinian Aid"-  By Michael Theurer – Wall Street Journal - April 9, 2014

The government in the West Bank is the only body receiving EU funds regardless of its human-rights record or economic performance.

At a time of austerity and belt-tightening, the European Union remains the biggest donor to Third World countries. EU assistance to the developing world serves European values and objectives—but only if EU institutions abide by the highest standards of accountability in managing European taxpayers' money. As a recent report by the European Court of Auditors found, that hasn't always been the case with respect to EU aid to the West Bank-based Palestinian Authority....


dinsdag 20 mei 2014

Kaars In dit artikel vindt u de links naar de foto's en de toespraken van de herdenkingsplechtigheid georganiseerd door het Forum der Joodse Organisaties op 8 mei 2014.

 

"Never forget - Vergeet nooit - N'oubliez jamais"


maandag 19 mei 2014

Op 7 mei ll. had het Forum der Joodse Organisaties afspraak met de partijtop van Open Vld. FJO, met voorzitter Raphael Werner en oud-voorzitter Eli Ringer, werden ontvangen door partijvoorzitter Gwendolyn Rutten en Minister van Justitie Annemie Turtelboom. Daarnaast waren aanwezig Toby Fischler- kandidaat op de 9e plaats voor de Open Vld Kamerlijst in Antwerpen- en twee raadgevers: Rolf Falter en Joost Germis. (Samuel Markowitz, 8e plaats Vlaams Parlement, en Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower waren verontschuldigd)

Tijdens het gesprek kwamen de thema's en bekommernissen aan de orde vanuit de Joodse gemeenschap.

Er werd eerst ruime aandacht besteed aan het antisemitische congres georganiseerd door Laurent Louis en de manier waarop de politiek in België daarop heeft ingespeeld. Open Vld heeft via de minister van Justitie haar rol gespeeld om het congres te kunnen verbieden. ...


vrijdag 16 mei 2014
Bron:  FJO

Gisteren heeft de Joodse gemeenschap van België met oprechte droefenis het heengaaan van Oud-premier Jean-Luc Dehaene vernomen.

Aan zijn familie betuigt het FORUM der Joodse Organisaties de gevoelens van innige deelneming met het verlies dat hun zo smartelijk heeft getroffen.

Minister van Staat Jean-Luc Dehaene zal de Nationale en Europese geschiedenis ingaan als een staatsman die robuuste daadwerkelijkheid koppelde aan een gevoelige menselijke inborst.

Toen ik samen met wijlen David Susskind, als vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap van België, de eerste contacten heb genomen met Jean-Luc Dehaene betreffende de problematiek van de Joodse oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog hebben wij kunnen vaststellen dat de toenmalige premier de gevoeligheden en de noden van de oorlogsslachtoffers ten volle begreep.

Tijdens zijn premierschap werd inderdaad de beslissing genomen om de Joodse oorlogsslachtoffers ...


woensdag 14 mei 2014

Op maandag 5 mei 2014 hebben de vertegenwoordigers van Minister De Crem, met goedkeuring van Minister Onkelinkx, de voorstellingen van de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden bekend gemaakt aan de vertegenwoordigers van alle Joodse organisaties.  Zijnde:

  • Aanpassing van de Wet aangaande de nationaliteit terug te brengen van 01.01.1960 naar 01.01.2003
  • Verblijf in België op 10 mei 1940

Mevrouw Regina Suchowolski-Sluszny heeft gedurende meer dan een jaar dit dossier bij de bevoegde instanties verdedigd met een positief resultaat. ...


woensdag 14 mei 2014
ISRAËLITISCHE GEMEENTE VAN ANTWERPEN
Terliststraat 35 – 2018 Antwerpen tel.03.232.01.87

             STEENONTHULLING

De onthulling van de Matzeiwa op het graf van wijlen
Professor Charles (Karel) MAHLER z"l

zal plaatsvinden op de begraafplaats te PUTTE
op ZONDAG 18 Mei 2014 om 15u

            PARK D Erepark GRAF 36


<<  <   Pagina 76 van 122  >  >>