<<  <   Pagina 76 van 112  >  >>

vrijdag 14 feb 2014
Bron:  Likoed Nederland - foto: Gretta Duisenberg [Wiki]
De site van Gretta Duisenberg heeft na een week het tweede Jodenhatende artikel waartegen aangifte was gedaan eindelijk van de site verwijderd. Dit ondanks het feit dat Gretta eerder had verklaard: "Ik ga die tekst niet weghalen. Waarom zou ik?"

Echter, haar site blijkt nog steeds over te lopen van Jodenhaat en Holocaust-ontkenning. Op de twee reactiepagina's bij Gretta kunnen Jodenhaters volop hun gif spuien. Er staat wel een disclaimer boven die stelt dat "De opvattingen in ingezonden stukken zijn niet noodzakelijkerwijs die van de Stichting Stop de Bezetting."

Maar dat betekent natuurlijk niet dat men niet (wettelijk) verplicht is om racistische uitingen te verwijderen. Dat beseft men ook wel: "Wij vinden een forum op onze site alleen bijdragen aan de discussie als men respectvol met elkaar kan omgaan. Teksten met scheldpartijen en/of kwetsend of discriminerend taalgebruik worden gewist." ...


woensdag 12 feb 2014
Bron:  Kamer van Volksvertegenwoordigers - Dienst Public Relations en Internationale betrekkingen

Persbericht vanwege hVoorzitter André Flahaut (2de rechts) met (van links naar rechts) P. Kornfeld FJO, J. Klener CCIB en M. Sosnowski CCOJBet kabinet van de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, André Flahaut

DE HEER FLAHAUT, VOORZITTER VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS,  HEEFT DE VOORZITTERS VAN DE JOODSE ORGANISATIES ONTVANGEN

Op 11 februari heeft de heer André Flahaut, Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de heer M. Sosnowski, voorzitter van het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België (CCJOB), de heer J. Klener, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, en de heer P. Kornfeld, ondervoorzitter van het FORUM der Joodse Organisaties in Antwerpen, ontvangen.

Het onderhoud ging over de incidenten van 16 januari jongsleden, waarbij er een negationistische schimprede in de Kamer van volksvertegenwoordigers werd gehouden. Kamervoorzitter Flahaut, daarin gevolgd door een unanieme Assemblee, heeft deze verwerpelijke en misplaatste uitlatingen onmiddellijk veroordeeld.
De bijeenkomst had ten doel een strategie uit te stippelen om dergelijke incidenten, die het imago van België en van het Parlement schaden, te voorkomen.


maandag 10 feb 2014
Bron:  LeMondeJuif.info - foto: FC Bayern München in 1932

FC Bayern München in 1932Quand les nazis effacèrent le caractère juif du Bayern de Munich - door Ulrich Pfeil - LeMondeJuif.info

Malgré le nom de « Bayern » et les couleurs bleu et blanc (celles de la Bavière), la fondation du club ne fut pas une « affaire bavaroise ». Ses fondateurs venaient de Saxe, du Nord de l'Allemagne et de la Prusse et se virent reprocher d'être « étrangers ».

Parmi les fondateurs, on comptait également un nombre très important de Juifs allemands, un phénomène qui n'était pas rare à l'époque. Ces sports anglais offraient aux Juifs une alternative aux disciplines « nationalistes », « patriotiques » et parfois antisémites comme la gymnastique dans la tradition du père fondateur de cette discipline, le Turnvater Jahn. ...


vrijdag 7 feb 2014

Persbericht 7 februari 2014:

Het Forum der Joodse Organisaties is diep verontwaardigd dat Delhaize in zijn aanbod voor kindercarnaval een concentratiekampplunje voor de kleintjes heeft te koop gesteld.

Het betreft hier een grove belediging voor alle gevangenen, zowel Joodse als niet Joodse, die tijdens de oorlog in de concentratiekampen vertoefden, uitgehongerd werden, als slaven behandeld en vermoord werden.

Het Forum der Joodse Organisaties kan de verontschuldigingen van Delhaize aanvaarden aangezien deze kleding onmiddellijk uit de rekken werd genomen.

Nochtans, om zulk onwaardig voorval in de toekomst te vermijden, zou het de plicht moeten zijn van Delhaize om samen met het Forum de leveranciers om verantwoording te vragen en hun de ernst van dit voorval te laten inzien.


vrijdag 7 feb 2014
Bron:  La Libre - foto: Viviane Teitelbaum

Viviane TeitelbaumUne carte blanche de Viviane Teitelbaum (députée bruxelloise MR), rédigée sur proposition de LaLibre.be suite à un acte antisémite dans un train belge.

Belgique 2014. L'antisémitisme n'a pas disparu.

Il est toujours tapi. Sous différentes formes. Dans différents milieux. Sournoisement ou ouvertement. Banalisé. Impuni.
Il faut le dénoncer, le condamner. Systématiquement.

Comme je l'explique dans mon livre*, une agression, une insulte, une injustice à l'égard d'un Juif ne sont ni plus ni moins condamnables que celles qui frappent n'importe quelle autre personne. Il faut systématiquement les dénoncer. ...


vrijdag 7 feb 2014
Bron:  Joods Actueel / ELLE - foto: concentratiekampplunje voor carnaval

concentratiekampplunje voor carnaval De verontschuldigingen zijn omwille van de verwijdering acceptabel maar Delhaize zou toch geloofwaardiger overkomen als  de toeleveraar en fabrikant van deze bedenkelijke producten met naam en toenaam werd genoemd.

"Nieuw bij Delhaize: concentratiekamppakjes voor kinderen" - Joods actueel

Klanten in de Delhaize van  Ukkel merkten gisteren op dat in het aanbod voor kindercarnaval ook een concentratiekamplunje voor de kleintjes wordt aangeboden. Bezoekers van de winkel veroordeelden dit als onbegrijpelijk en bijzonder wansmakelijk. ...


<<  <   Pagina 76 van 112  >  >>

 

Doelstellingen

 • Bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm;  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle volkeren;
 • Steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar
  organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren;
 • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde
  joden en joodse gemeenschappen;
 • Steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille
  van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden;
 • Samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam
  van de Israëlitische Gemeenten in België;
 • Verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
 • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen de joodse gemeenschap.

Contact

Forum der Joodse Organisaties

Lange Herentalsestraat 48
BE - 2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 231 58 48

debug_display($entry);