<<  <   Pagina 76 van 121  >  >>

vrijdag 16 mei 2014
Bron:  FJO

Gisteren heeft de Joodse gemeenschap van België met oprechte droefenis het heengaaan van Oud-premier Jean-Luc Dehaene vernomen.

Aan zijn familie betuigt het FORUM der Joodse Organisaties de gevoelens van innige deelneming met het verlies dat hun zo smartelijk heeft getroffen.

Minister van Staat Jean-Luc Dehaene zal de Nationale en Europese geschiedenis ingaan als een staatsman die robuuste daadwerkelijkheid koppelde aan een gevoelige menselijke inborst.

Toen ik samen met wijlen David Susskind, als vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap van België, de eerste contacten heb genomen met Jean-Luc Dehaene betreffende de problematiek van de Joodse oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog hebben wij kunnen vaststellen dat de toenmalige premier de gevoeligheden en de noden van de oorlogsslachtoffers ten volle begreep.

Tijdens zijn premierschap werd inderdaad de beslissing genomen om de Joodse oorlogsslachtoffers ...


woensdag 14 mei 2014

Op maandag 5 mei 2014 hebben de vertegenwoordigers van Minister De Crem, met goedkeuring van Minister Onkelinkx, de voorstellingen van de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden bekend gemaakt aan de vertegenwoordigers van alle Joodse organisaties.  Zijnde:

 • Aanpassing van de Wet aangaande de nationaliteit terug te brengen van 01.01.1960 naar 01.01.2003
 • Verblijf in België op 10 mei 1940

Mevrouw Regina Suchowolski-Sluszny heeft gedurende meer dan een jaar dit dossier bij de bevoegde instanties verdedigd met een positief resultaat. ...


woensdag 14 mei 2014
ISRAËLITISCHE GEMEENTE VAN ANTWERPEN
Terliststraat 35 – 2018 Antwerpen tel.03.232.01.87

             STEENONTHULLING

De onthulling van de Matzeiwa op het graf van wijlen
Professor Charles (Karel) MAHLER z"l

zal plaatsvinden op de begraafplaats te PUTTE
op ZONDAG 18 Mei 2014 om 15u

            PARK D Erepark GRAF 36


dinsdag 13 mei 2014
Bron:  De Standaard / De Volkskrant - foto: de bushalte [News]

de bushalte [News]De theatervoorstelling Anne blijft voor beroering zorgen in Nederland. Een week nadat de voorstelling over Anne Frank in première is gegaan, werd een bushokje in Velserbroek ten westen van Amsterdam beklad met antisemitische leuzen en een Jodenster, meldt de Volkskrant. - De Standaard

Een bushokje in Velserbroek is beklad met antisemitische leuzen en een Jodenster. Op de vuilnisbak voor de abri is een hakenkruis gekalkt. Op een grote poster in het hokje staat een beeltenis van Anne Frank ter promotie van de theatervoorstelling ANNE, die afgelopen week in première ging. ...

 


dinsdag 13 mei 2014
Bron:  Honestreporting.com / Phap.org - foto: Donatella Rovera

Donatella RoveraDonatella Rovera, an Amnesty field investigator, wrote an interesting article about the challenges of fact finding in war situations.

One of her main points is that eyewitnesses are often unreliable. For example:

In Gaza, Lebanon, Libya, Syria, and other places I interviewed civilians who described what they thought were artillery or bomb strikes being launched by far away government forces and striking near their homes – whereas in reality the loud bangs and tremors were caused by mortars or rockets being launched by opposition fighters from their positions nearby. For the untrained ear it is virtually impossible to distinguish between incoming and outgoing fire, and all the more so for those who find themselves close to the frontlines. ...


dinsdag 13 mei 2014
Bron:  HLN - foto: Het boek van Misha Defonseca [belga]

Het boek van Misha Defonseca [belga]De auteur van een bestseller waarin ze het verzonnen verhaal over haar jeugd tijdens de Tweede Wereldoorlog brengt, de Belgische Misha Defonseca, moet haar uitgever 22,5 miljoen dollar (ruim 16 miljoen euro) terugbetalen. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank beslist.

Misha Defonseca raakte bekend door "Overleven met de wolven", dat in 1997 uitkwam. Het is het levensverhaal van een jong joods meisje dat haar ouders ziet verdwijnen naar de concentratiekampen, maar zelf kan ontsnappen aan de nazi's en aan een levensgevaarlijke tocht door Europa begint. Ze overleeft alleen omdat ze opgenomen wordt in een roedel wolven. ...


<<  <   Pagina 76 van 121  >  >>

 

Doelstellingen

 • Bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm;  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle volkeren;
 • Steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar
  organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren;
 • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde
  joden en joodse gemeenschappen;
 • Steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille
  van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden;
 • Samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam
  van de Israëlitische Gemeenten in België;
 • Verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
 • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen de joodse gemeenschap.

Contact

Forum der Joodse Organisaties

Lange Herentalsestraat 48
BE - 2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 231 58 48

debug_display($entry);