<<  <   Pagina 62 van 83  >  >>

woensdag 19 jun 2013
Bron:  De Standaard

Prins Laurent bezocht de klaagmuur in Israël Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) herhaalt dat de omstreden reis van prins Laurent in Israël privé is. 'Als het parlement vindt dat leden van de koninklijke familie geen privéreizen meer mogen maken, moeten ze daarover maar een resolutie stemmen', zei hij op de Franstalige radiozender Bel-RTL. Reynders vindt ook dat de pers vaak polemiek zoekt rond de koninklijke familie, omdat dat goed verkoopt.

'Het is de Belgische pers die er een semiofficiële reis van maakt (...). Men zoekt duidelijk zeer vaak polemiek rond de koninklijke familie. Ik denk ook dat de koninklijke familie papier doet verkopen... waarschijnlijk is dat belangrijk', zei de liberale vicepremier.


vrijdag 14 jun 2013
Bron:  GVA - Foto: Bart De Wever [Belga]

Bart De Wever [Belga]Burgemeester Bart De Wever (N-VA) gaat de Antwerpse moslimjongeren die actief meevechten in Syrië, ambtelijk schrappen. Daardoor hebben ze geen officieel adres meer en verliezen ze al hun sociale rechten zoals hun recht op een uitkering.

De Wever kondigde vorige week aan dat hij er alles aan zou doen om te beletten dat deze jihadisten nog in Antwerpen zouden rondlopen. "Het ambtelijk schrappen van deze mensen valt volledig onder mijn bevoegdheid", zegt hij. "Het is een lange procedure die intussen is opgestart. Bij verschillende controles stelden we vast dat ze niet meer in de stad wonen. Door ze te schrappen, hebben ze geen officieel adres meer." ...


vrijdag 14 jun 2013
Bron:  GVA - Foto: moskee [SVDE]
moskee in BorgerhoutDe bij moslimjongeren populaire moskee De Koepel in Borgerhout is volgens de veiligheidsdiensten een broeihaard van radicalisme. De moskee verliest daardoor zijn erkenning.
Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) bevestigt dat hij door de veiligheidsdiensten op de hoogte is gebracht.

De moskee De Koepel opende in 2007 de deuren in een rijhuis aan de Stenenbrug in Borgerhout. De vzw De Koepel bestond al sinds 2000. Het was een initiatief van bekeerde Vlamingen. Drie jaar geleden zette deze moskee samen met andere gebedshuizen zich nog af tegen Sharia4Belgium. ...


donderdag 13 jun 2013

Ira N. Forman

Dinsdag heeft onze voorzitter, Mevr. Kouky Frohmann, in het bijzijn van enkele NGO’s en vertegenwoordigers van Joodse Organisaties, de nieuwe Amerikaanse speciale gezant voor het bewaken en bestrijden van Antisemitisme, Dhr. Ira N. Forman, ontmoet op de Ambassade van de V.S. in Brussel.

Thema's zoals het verontrustend stijgend antisemitisme en het opkomen van extreem-rechts in Griekenland en Hongarije zijn o.a. aan bod gekomen.

....

 


vrijdag 7 jun 2013

Laurent Louis op de Israëlische vlag

Laurent Louis, Volksvertegenwoordiger (MLD), heeft zondag 2 juni 2013 de vlag van Israël geschonden  en uiteindelijk verbrand tijdens een pro-Syrische betoging, waarbij hij zijn steun betuigt aan Assad en Hezbollah, voor de Israëlische ambassade.

Het is niet de eerste keer dat Laurent Louis onder het mom van anti-Israëlische acties zijn Jodenhaat ventileert.

Het Forum der Joodse Organisaties had in oktober 2011 reeds een schrijven gericht, naar aanleiding van zijn tirade tegen de Joden en Israël, aan Voorzitter André Flahaut, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waarop geen reactie kwam.

Gezien Laurent Louis zijn hatelijkheden blijft herhalen hebben wij Voorzitter André Flahaut opnieuw aangeschreven en hopen wij dat er actie zal worden ondernomen tegen deze persoon die niet waardig is om in ons Belgisch Federaal Parlement te zetelen.
woensdag 5 jun 2013

Philip Heylen4 juni 2013 – Philip Heylen – Stadhuis Antwerpen

Raoul Wallenberg Commemoration in Antwerp:
Let’s all take a firm stand against anti-Semitism

Wij danken Philip Heylen, Schepen van Cultuur, voor zijn mooie toespraak, waarvan u hier de volledige tekst kan lezen:

"Vanavond vond in het Antwerpse Stadhuis de herdenking van Raoul Wallenberg plaats – een Zweeds diplomaat die in de Tweede Wereldoorlog het leven van vele tienduizenden Joodse Hongaren heeft gered. Ik mocht in aanwezigheid van de Hongaarse ambassadeur in België en vele vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Antwerpen de volgende woorden uitspreken. Voor mij is het niet alleen belangrijk dat we vandaag de herinnering aan de Shoah en aan echte helden als Raoul Wallenberg levendig houden, maar dat we ons blijven uitspreken tegen elke vorm van discriminatie en antisemitisme, ook en vooral in het Europa van de 21ste eeuw. U leest hier mijn toespraak: ...


<<  <   Pagina 62 van 83  >  >>

 

Doelstellingen

 • Bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm;  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle volkeren;
 • Steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar
  organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren;
 • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde
  joden en joodse gemeenschappen;
 • Steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille
  van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden;
 • Samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam
  van de Israëlitische Gemeenten in België;
 • Verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
 • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen de joodse gemeenschap.

Contact

Forum der Joodse Organisaties

Lange Herentalsestraat 48
BE - 2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 231 58 48

debug_display($entry);