<<  <   Pagina 15 van 21  >  >>

donderdag 23 jan 2014
Bron:  Le Huffington Post - op de foto: Jacques Tarnero [Flickr]

Jacques Tarnero in 2010"La maladie de hallalzheimer" - Jacques Tarnero - 21 janvier 2014 - Le Huffington Post

Par une décision d'une bouleversante intelligence, les ambassadeurs des 22 pays arabes siégeant à l'UNESCO ont demandé et obtenu de la direction de l'UNESCO l'annulation d'une exposition dont le thème était le lien du peuple juif avec la terre d'Israël, au prétexte que cette exposition menacerait l'actuel processus de négociations engagées entre le gouvernement d'Israël et l'autorité palestinienne.

La capitulation de la direction de l'UNESCO devant cette exigence des ambassadeurs arabes laisse pantois. Voilà donc une organisation dépendant de l'ONU qui se réinscrit dans le détestable processus des conférences carnavalesques de Durban de la même ONU, contre le racisme, conférences qui avaient fait de la promotion de la haine des juifs un principe antiraciste....


woensdag 22 jan 2014
Bron:  Joods Actueel - foto: Laurent Louis (screenshot)

Laurent Louis voegt het quenelle gebaar aan zijn antisemitische houding in het Parlement op 21 januari jl.Over de ontsporingen van Laurent Louis in het Parlement op 16 januari jl. verklaarde het Forum der Joodse Organisaties aan Joods Actueel:
"Het Forum der Joodse Organisaties ergert zich aan de houding van Flahaut (PS) en deze zorgelijke ontwikkeling is een te voorspellen gevolg te wijten aan het ontbreken van diens daadkracht." ...

“Mijnheer Flahaut werd al geruime tijd (sinds 2011) door het FJO op de ontsporingen van dit parlementslid gewezen maar heeft daar niet op geantwoord maar evenmin actie ondernomen. Het was dus voorspelbaar dat  het alleen maar van kwaad naar erger zou gaan”, aldus onze voorzitter, Raphaël Werner die verder betreurt dat “ons federaal parlement daarmee in een slecht daglicht komt te staan”...


vrijdag 17 jan 2014
Bron:  The Algemeiner - foto: Irina Bokova (UNESCO) met Rabbi Marvin Heir in Los Angles na instemming de tentoonstelling te organiseren

Irina Bokova (UNESCO) met Rabbi Marvin Heir in Los Angles na instemming de tentoonstelling te organiserenOnder druk van de Arabische Liga annuleert UNESCO op het laatste nippertje de Parijse tentoonstelling over 3500 jaar geschiedenis van het Joodse volk in het land van Israël: "le Peuple, le Livre, la Terre" ("People, Book, Land")

EXCLUSIVE: UNESCO Pulls Jewish Exhibit After Last Minute Protest From Arab League - The Algemeiner

UNESCO, the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, has pulled a Jewish exhibit two years in the making, entitled "People, Book, Land – The 3,500 Year Relationship of the Jewish People and the Land of Israel," after a zero hour protest from the Arab League, The Algemeiner has learned.

The exhibit, which was created by Los Angeles-based Jewish human rights group the Simon Wiesenthal Center (SWC) together with UNESCO, ...


woensdag 8 jan 2014
Bron:  De Redactie - foto: Dieudonné doet quenelle gebaar [Belga]

omstreden komiek Dieudonné M'bala M'bala doet quenelle gebaarVerschillende Franse steden hebben de show van de omstreden komiek Dieudonné M'bala M'bala verboden. De overheid noemt zijn optredens antisemitisch. De Franse president François Hollande heeft zich intussen ook gemengd in het debat.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Manuel Valls stuurde gisteren een rondzendbrief naar de steden en gemeenten, waarin hij hen meldt dat ze de show van Dieudonné kunnen verbieden "als die een inbreuk vormt op de openbare orde". Valls noemt de optredens van de komiek "antisemitisch en beledigend". ...


vrijdag 3 jan 2014
Bron:  FJO - Hans Knoop - Foto: Dyab Abou Jahjah [Pol De Wilde - Corelio]

Dyab Abou Jahjah [Foto: Pol De Wilde - Corelio]Het FORUM  der Joodse Organisaties in Vlaanderen heeft kennis genomen van een op 30 december j.l. in de Vlaamse krant De Standaard gedane aankondiging dat per 10 januari a.s. de (ex) leider van de Arabische Europese Liga (AEL) Dyab Abou Jahjah een wekelijkse column in dat blad krijgt.

In de editie van 30 december meldt Abou Jahjah dat hij Libanon vanwege de onveiligheid na zeven jaar heeft verlaten en weer is teruggekeerd naar zijn tweede vaderland België.

Onder voorzitterschap van Jahjah vonden in de jaren negentig tijdens betogingen van de AEL een aantal extreem gewelddadige uitbarstingen plaats tegen Joden en joodse eigendommen. Ook vergrepen aanhangers van deze organisatie zich vaak tijdens betogingen aan eigendommen van anderen. Zo liep tijdens de Gaza Oorlog eind 1998 een betoging tegen Israël van de AEL volledig uit de hand en kon de Antwerpse politie ter nauwernood een klassieke pogrom op de joodse wijk voorkomen. ...


dinsdag 31 dec 2014
Bron:  Facebook/Tsahal.fr/Desintox.be - foto: getrukkeerde foto van zogezegde Israelische soldaat en Palestijns meisje - origineel genomen in Bahrein

Hoax! getrukeerde foto van zogezegde Israelische soldaat en Palestijns meisje - origineel genomen in BahreinOp de Facebook-pagina van Bilel Habssaoui (Molenbeek), staat deze getrukeerde foto met als enig doel aanzet tot haat tegen Israël en de Joden, aangezien men op de volledige foto kan zien dat het niet in Israël plaatsneemt en dus niets te maken heeft met Palestijnen, maar getrokken werd in Bahrein. ..


<<  <   Pagina 15 van 21  >  >>

 

Doelstellingen

 • Bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm;  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle volkeren;
 • Steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar
  organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren;
 • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde
  joden en joodse gemeenschappen;
 • Steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille
  van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden;
 • Samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam
  van de Israëlitische Gemeenten in België;
 • Verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
 • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen de joodse gemeenschap.

Contact

Forum der Joodse Organisaties

Lange Herentalsestraat 48
BE - 2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 231 58 48

debug_display($entry);