<<  <   Pagina 19 van 31  >  >>

woensdag 20 aug 2014
Bron:  De Standaard - foto: Hans Knoop

Hans Knoop: Journalist, oud-correspondent in Israël, voormalig oorlogscorrespondent"Israël gebruikt geen disproportioneel geweld" - door Hans Knoop - gepubliceerd in De Standaard op 29/07/2014

Als Israël dat echt wou, had het in Gaza veel meer slachtoffers kunnen maken. En als Israël zijn afweersystemen niet had, waren er daar al veel meer slachtoffers gevallen dan in Gaza. Alleen al om die redenen kan er volgens Hans Knoop geen sprake zijn van disproportioneel geweld. Wat wel disproportioneel is, is de kritiek op het Israëlische leger.

Wie? Gewezen correspondent in Tel Aviv en woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties
Wat? Het aantal slachtoffers aan beide zijden van een conflict vergelijken volstaat niet om te zeggen wie 'de slechte' of 'de schuldige' is. Humanitair oorlogsrecht reikt objectiveerbare elementen aan.

Zelden zullen twee begrippen zo vaak door elkaar zijn gehaald als tijdens de huidige Gaza-oorlog. Pariteit wordt steevast verward met proportionaliteit. Israël zou in Gaza 'excessief en disproportioneel' geweld gebruiken. Meer dan 1.000 slachtoffers aan Palestijnse zijde tegenover nog geen 50 (onder wie maar drie burgers) aan Israëlische kant. Kan het nog navranter en is hiermee het bewijs van 'disproportioneel' geweld niet overduidelijk aangetoond?

Het antwoord luidt: neen. ...


dinsdag 19 aug 2014
Bron:  De Standaard - foto: Mia Doornaert
Mia Doornaert - De StandaardJodenhaat harder bestrijden is in ons aller belang, schrijft Mia Doornaert.

Een Antwerpse arts weigert een 90-jarige vrouw met een gebroken rib te behandelen, omdat ze Joodse is. Ze moet maar naar Gaza gaan, zegt hij. Een mandataris van CD&V, Hassan Aarab, betreurt dat Hitler niet alle joden heeft vermoord. In de plaats van stante pede uit de partij gezet te worden, komt hij ervan af met een 'spijtbetuiging', die druipt van de onoprechtheid. In België en de rest van West-Europa nemen aanvallen op Joodse instellingen en mensen toe. In betogingen weerklinkt weer de lieflijke kreet 'Hamas, Hamas, joden aan het gas' – hielp die kreet misschien inspireren tot de obscene term 'Gazacaust'?

Het angstwekkende is dat die toenemende uitingen van jodenhaat zo weinig protest en veroordeling uitlokken. Als je de meeste van onze politici en media hoort, dan zijn ze een zaak van de 'Joodse gemeenschap'. ...


dinsdag 22 jul 2014
Bron:  FJO / Hans Knoop
Het FORUM der Joodse Organisaties heeft met verbazing kennis genomen van een heden door demissionair premier Elio Di Rupo uitgegeven persverklaring waarin hij op eenzijdige wijze het naar zijn oordeel " disproportionele gebruik van geweld door de Israëlische troepen " in Gaza veroordeelt. Daarnaast roept hij op tot een beëindiging over en weer van het geweld en zegt de premier de legitieme veiligheidsnoden van Israël te erkennen.

De Belgische premier is met deze verklaring de eerste westerse regeringsleider die het Israëlische optreden veroordeelt.

Het FORUM wijst er op dat in een oorlog uitsluitend van disproportioneel geweld kan worden gesproken indien de realisering van de militaire doelstelling ook zou kunnen worden gerealiseerd met inzet van minder vuurkracht. Uiteraard betreurt ook het FORUM de onschuldige burgerslachtoffers die in Gaza vallen. ...


vrijdag 18 jul 2014
Bron:  FJO / CICB / CCOJB / CIB en de vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap
Brussel, 18 juli 2014 - Vandaag lanceren de joodse en de moslimgemeenschappen een oproep tot het in stand houden van respectvolle relaties, tussen alle leden, van alle religieuze en filosofische gemeenschappen in België, en meer bepaald, tussen hun beider gemeenschappen en elkeen die daartoe behoort.

België moet een voorbeeld blijven van een samenleving, waarin elkeen zich in de best mogelijke omstandigheden kan ontplooien, en zijn democratische overtuigingen kan verdedigen, met respect voor de andere.

De conflicten die buiten België plaatsvinden, hoe hevig ook, en waarvan we hopen dat ze zo spoedig mogelijk vreedzaam zullen beëindigd worden, mogen de relaties tussen de inwoners van ons land, die diverse godsdiensten belijden of uiteenlopende overtuigingen aanhangen, niet aantasten noch leiden tot vijandige onderlinge verhoudingen.

Onze oproep kadert in onze inzet voor een pluralistische samenleving, die de verschillen en de vrijheid van meningsuiting respecteert, en het behoud ondersteunt van een sociale evenwichtige verbondenheid.

Via deze gemeenschappelijke communicatie hopen we, bij elkeen, de dynamiek van de dialoog verder te bevorderen, met respect voor een actief burgerschap, en verzetten we ons stellig tegen gedragingen of uitingen die kunnen aanzetten tot haat ten aanzien van de andere, van welke afkomst, of filosofische of religieuze overtuiging hij of zij ook is.


vrijdag 18 jul 2014

Gisteren werden de vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap van België uitgenodigd voor een vergadering in het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet, om de actuele toestand uitvoerig te bespreken.

Waren aanwezig op deze vergaderingen de HH. Eli Ringer, Oud-voorzitter van het FORUM der Joodse Organisaties (FJO), Baron Julien Klener, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB) , Maurice Sosnowski, voorzitter van het CCJOB (coördinatiecomité van de Joodse organisaties van België), en Philippe Markiewicz, voorzitter van de Israëlitische gemeenschap van Brussel - Grote Synagoge van Europa.

Bij afsluit van deze vergadering hadden vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap eveneens een gesprek met de vertegenwoordigers van de moslimgemeenschappen nl. de HH. Khalid Hajji , voorzitter van de raad van bestuur van de Europese Raad van Marokkaanse Ulema’s en Salah Echallaoui, voorzitter van de vereniging van moslims van België en vertegenwoordiger van de Moslim Executieve in België.

En werd er beslist om een gezamenlijk communiqué uit te sturen deze vrijdag middag rond 11u30.

Ziehier de tekst van het communiqué.


donderdag 17 jul 2014
Antwerpen, 17 juli 2014 - De joodse verenigingen van België, bij monde van het Centraal Israëlitisch Consistorie (CICB), het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties (CCOJB), veroordelen de huidige ontsporingen tijdensde pro-Palestijnse betogingen in Europa, en meer bepaald in België, en verzoeken onze politici waakzaam te zijn, en hun rol als vertegenwoordigers van het volk met hechte onverdrotenheid in te vullen.

De voorbije dagen, zowel te Parijs, Amsterdam en Antwerpen, zijn betogingen ten gunste van het Palestijnse volk ernstig erg uit de hand gelopen met o.m. oproepen tot jodenhaat en zelfs tot het vermoorden van joodse mensen, en dat, bv. in Antwerpen, in aanwezigheid van politieke mandatarissen.

Joodse verenigingen in België menen dat de komende, geplande betogingen opnieuw een anti-joodse bedreiging kunnen inhouden en zodoende fundamentele democratische waarden kunnen aantasten. ...


<<  <   Pagina 19 van 31  >  >>