<<  <   Pagina 19 van 36  >  >>

dinsdag 13 jan 2015
Bron:  ATV - foto: Raphael Werner, voorzitter FJO (screenshot)

Raphael Werner, voorzitter FJOInterview van onze voorzitter Raphael Werner voor ATV nieuws van 13/01/2015:

"De extra politiepatrouilles in de joodse wijk in Antwerpen blijven voorlopig behouden. Dat is beslist na een overleg van burgemeester De Wever met de korpschef en het Forum der Joodse Organisaties.
De joodse verenigingen vragen ook expliciet om het leger in te schakelen in Antwerpen, als bijkomende beveiliging." [ATV]

Herbekijk via deze link: http://atv.be/nieuws/2015-01-13/joden-vragen-inzet-leger-in-antwerpen/#.VLV0FHtnu4k


maandag 12 jan 2015
Bron:  FJO - foto: Politie beveiliging (illustr.)

Politie beveiliging (illustr.)De veiligheid van de Joodse gemeenschap is voor het Forum der Joodse Organisaties een prioriteit.

De leden van het bestuur kennen reeds een jarenlange nauwe samenwerking met zowel de federale als de regionale autoriteiten en deze verzekeren dat er bij verhoogde dreiging extra beveiligingsmaatregelen worden ingevoerd om de veiligheid van de Joodse gemeenschap beter te garanderen.

Naar aanleiding van de recente terreuraanvallen in Parijs werden uiteraard onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen. Uiteraard kan het FORUM dit niet publiceren daar de bevoegde autoriteiten ons verzoeken om hierover zo weinig mogelijk details vrij te geven.

Daniel Werner, woordvoerder en lid van het bestuur van het FORUM, heeft hierover vandaag wat extra uitleg gegeven voor het VRT Journaal (Video)


maandag 12 jan 2015
Bron:  FJO - in Parijs - op de foto (vlnr) E. Ringer, Baron J. Klener, Operrabbijn A. Guigui en P. Kornfeld

(vlnr) E. Ringer, Baron J. Klener, Operrabbijn A. Guigui en P. KornfeldEen belgische delegatie van de joodse gemeenschap heeft gisteren deelgenomen aan de solidariteitsbijeenkomsten in Parijs.

Baron Julien Klener, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie, Opperrabbijn Albert Guigui, Dhr. Eli Ringer, voorzitter van de Stichting van het Jodendom van België, en Dhr. Pinkas Kornfeld, ondervoorzitter van het Forum der Joodse Organisaties en voorzitter van Israëlitische gemeente Machsike Hadas, woonden de herdenkingsplechtigheid bij ter ere van de 4 slachtoffers van de hypermarket in Parijs in de "Grande Synagogue de Paris" waar zowel de Franse President François Hollande, als Israëlische Premier Benjamin Netanyahu aanwezig waren, naast andere prominenten zoals de Kardinaal, de Imam, ex-premier Nicholas Sarkozy, de Opperrabbijn van Frankrijk, Haïm Korsia, en de voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van Frankrijk, Joël Mergui.

De boodschap van voorzitter Joël Mergui was duidelijk: "het is ondenkbaar dat het Jodendom in Frankrijk voor zijn bestaan moet vrezen!"

Meer foto's hieronder in deze galerij

 


zondag 11 jan 2015

Bart De Wever met de Op vrijdag hebben de vertegenwoordigers van de 3 geloofsgemeenschappen, Bisschop Johan Bonny, Imam Saïd Aberkan en Rabbijn Emile Wasyng, op het Stadhuis, op uitnodiging van burgemeester Bart De Wever, gezamelijk een verklaring afgelegd naar aanleiding van de recente terroraanslagen in Parijs.

Video ATV nieuws (vanaf min 8:30) http://atv.be/nieuws/2015-01-09/dagnieuws_150109/#.VK_RxXtSJ7Y


woensdag 7 jan 2015
Bron:  FJO/Hans Knoop
UN Secretary-General Ban Ki-moon_REUTERSZonder de kwaliteit en onafhankelijkheid van het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) in twijfel te willen trekken deelt het FORUM de scepsis van Israël dat in de toetreding van de Palestijnse Autoriteit tot deze organisatie opnieuw het bewijs ziet dat de VN geen enkele positieve bijdrage levert aan de oplossing van het Israëlisch- Palestijns conflict.

Door op verzoek van de toenmalige Egyptische president Nasser in 1967 de VN-troepen uit Gaza terug te trekken ontstond uiteindelijk de Zesdaagse Oorlog. Dat sindsdien Israël als gevolg van die oorlog gebieden bezet houdt
is uiteindelijk terug te voeren op dit besluit van de toenmalige VN Secretaris-generaal Oe Thant.

Dat Israël - mede in het licht van de tientallen eenzijdig anti-Israëlische resoluties in de VN - het vertrouwen in internationale organisaties vrijwel geheel kwijt is acht het FORUM even begrijpelijk als onvermijdelijk. ...


maandag 8 dec 2014
Bron:  FJO / Hans Knoop - foto: Raphael Werner, Yasmine Kherbache en Hans Knoop
Raphael Werner, Yasmine Kherbache en Hans Knoop [FJO]Verklaring FJO en Yasmine Kherbache (SP.A):

Op 4 december jl. heeft ten burele van het Forum der Joodse Organisaties (FJO) in Antwerpen een ontmoeting plaats gevonden met SP.A politica Yasmine Kherbache. Namens FJO namen voorzitter Raphael Werner,  medebestuurslid journalist Hans Knoop en Kevin Deutsch deel aan het gesprek.

Het FJO had enkele weken geleden met afkeuring gereageerd op mediaberichten waarin melding werd gemaakt van sympathie die Yasmine Kherbache zou hebben betuigd met de onlangs door Abou Jahjah opgerichte beweging Movement X.

Het FJO was met name ontsteld over het feit dat juist Kherbache haar sympathie voor die beweging had getoond, omdat zij bekend staat als een vriend van de joodse gemeenschap en evenzeer ondubbelzinnig -zij het niet kritiekloos- het bestaan van de staat Israël steunt.

In het gesprek werd duidelijk dat de mediaberichten waarop FJO zich baseerde naar het oordeel van Yasmine Kherbache geen juist beeld van de feitelijke situatie weergaven. Anders dan gesteld, of gesuggereerd is zij NIET tot Movement X toegetreden.

Kherbache verzekerde beide FJO-bestuursleden dat zij zich geenszins kan vinden in het standpunt van Jahjah met betrekking tot Israël, maar wel staat voor eerbiediging van mensenrechten en discriminatiebestrijding.


<<  <   Pagina 19 van 36  >  >>