Pagina 1 van 99  >  >>

woensdag 23 jul 2014

"Di Rupo fait une sortie étonnante sur Gaza" Boudoin Loos [Le Soir]Zoals vermeld in ons persbericht van gisteren, was het FORUM verbaasd over de verklaring van premier Di Rupo.

Zelfs een franstalige journalist van de hoofdstad (Baudoin Loos) schrijft hierover vandaag in de krant Le Soir dat Di Rupo een verbazende uitspraak heeft gemaakt met "volledig disproportionele gebruik van geweld" (" usage disproportionné de la force"), wat volgens hem niet in de woordenschat van de diplomatie kadert.

Zie volledige kopie van het artikel van Le Soir hierbij ...


dinsdag 22 jul 2014
Bron:  FJO / Hans Knoop
Het FORUM der Joodse Organisaties heeft met verbazing kennis genomen van een heden door demissionair premier Elio Di Rupo uitgegeven persverklaring waarin hij op eenzijdige wijze het naar zijn oordeel " disproportionele gebruik van geweld door de Israëlische troepen " in Gaza veroordeelt. Daarnaast roept hij op tot een beëindiging over en weer van het geweld en zegt de premier de legitieme veiligheidsnoden van Israël te erkennen.

De Belgische premier is met deze verklaring de eerste westerse regeringsleider die het Israëlische optreden veroordeelt.

Het FORUM wijst er op dat in een oorlog uitsluitend van disproportioneel geweld kan worden gesproken indien de realisering van de militaire doelstelling ook zou kunnen worden gerealiseerd met inzet van minder vuurkracht. Uiteraard betreurt ook het FORUM de onschuldige burgerslachtoffers die in Gaza vallen. ...


vrijdag 18 jul 2014
Bron:  Israëlische Ambassade voor België en Luxemburg - foto: Gaza terrorist tunnel opening

Gaza terrorist tunnel openingBovenop de 10.000 korte en lange afstandsraketten die het heeft opeengestapeld, heeft Hamas ook stevig geïnvesteerd in het bouwen van tunnels bestemd voor terroristische doelen. Deze tunnels worden gegraven vanuit Gaza tot binnen in het souverein Israëlisch grondgebied zodat de terroristen van Hamas de kans krijgen om de Israëlische dorpen en steden binnen te dringen om omvangrijke terroristische aanslagen te plegen op de burgerbevolking. Hamas heeft tientallen van die terrorismetunnels gebouwd.

Donderdagmorgen 17 juli zijn 13 terroristen van Hamas via een tunnel geïnfiltreerd tot vlakbij de kibboets Sufa, waar ze van plan waren de bewoners af te slachten. Gelukkig werden de terroristen door het Israëlisch leger ontdekt voor ze de kibboets konden bereiken.

Het bestaan van tientallen van deze terrorismetunnels die de Israëlische burgerbevolking bedreigen deed het Israëlische kabinet donderdagavond beslissen om een grondoperatie te starten tegen deze tunnels. ...


vrijdag 18 jul 2014
Bron:  FJO / CICB / CCOJB / CIB en de vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap
Brussel, 18 juli 2014 - Vandaag lanceren de joodse en de moslimgemeenschappen een oproep tot het in stand houden van respectvolle relaties, tussen alle leden, van alle religieuze en filosofische gemeenschappen in België, en meer bepaald, tussen hun beider gemeenschappen en elkeen die daartoe behoort.

België moet een voorbeeld blijven van een samenleving, waarin elkeen zich in de best mogelijke omstandigheden kan ontplooien, en zijn democratische overtuigingen kan verdedigen, met respect voor de andere.

De conflicten die buiten België plaatsvinden, hoe hevig ook, en waarvan we hopen dat ze zo spoedig mogelijk vreedzaam zullen beëindigd worden, mogen de relaties tussen de inwoners van ons land, die diverse godsdiensten belijden of uiteenlopende overtuigingen aanhangen, niet aantasten noch leiden tot vijandige onderlinge verhoudingen.

Onze oproep kadert in onze inzet voor een pluralistische samenleving, die de verschillen en de vrijheid van meningsuiting respecteert, en het behoud ondersteunt van een sociale evenwichtige verbondenheid.

Via deze gemeenschappelijke communicatie hopen we, bij elkeen, de dynamiek van de dialoog verder te bevorderen, met respect voor een actief burgerschap, en verzetten we ons stellig tegen gedragingen of uitingen die kunnen aanzetten tot haat ten aanzien van de andere, van welke afkomst, of filosofische of religieuze overtuiging hij of zij ook is.


vrijdag 18 jul 2014

Gisteren werden de vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap van België uitgenodigd voor een vergadering in het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Joëlle Milquet, om de actuele toestand uitvoerig te bespreken.

Waren aanwezig op deze vergaderingen de HH. Eli Ringer, Oud-voorzitter van het FORUM der Joodse Organisaties (FJO), Baron Julien Klener, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB) , Maurice Sosnowski, voorzitter van het CCJOB (coördinatiecomité van de Joodse organisaties van België), en Philippe Markiewicz, voorzitter van de Israëlitische gemeenschap van Brussel - Grote Synagoge van Europa.

Bij afsluit van deze vergadering hadden vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap eveneens een gesprek met de vertegenwoordigers van de moslimgemeenschappen nl. de HH. Khalid Hajji , voorzitter van de raad van bestuur van de Europese Raad van Marokkaanse Ulema’s en Salah Echallaoui, voorzitter van de vereniging van moslims van België en vertegenwoordiger van de Moslim Executieve in België.

En werd er beslist om een gezamenlijk communiqué uit te sturen deze vrijdag middag rond 11u30.

Ziehier de tekst van het communiqué.


donderdag 17 jul 2014
Bron:  Israëlische Ambassade voor België en Luxemburg - logo: UNWRA
VN Agentschap eist volledig respect voor de onschendbaarheid van haar instellingen in Gaza

Oost-Jerusalem -

Een school die gesponsord wordt door de Verenigde Naties wordt gebruikt om raketten van militanten op te slagen. Dat ontdekte het UNWRA - de hulporganisatie van de VN voor Palestina - bij een inspectie van de school. 'In het kader van de inspecties die regelmatig plaatsvinden bij de instellingen van het UNWRA vonden medewerkers een twintigtal raketten in een leegstaande school in Gaza'. Dit is een flagrante inbreuk op het internationaal recht. Dit incident, het eerste in haar soort in Gaza, brengt burgers en medewerkers van de VN in gevaar alsook de hulpverlening tegenover de Palestijnse vluchtelingen.

Onmiddellijk na de ontdekking heeft het UNWRA de raketten laten verwijderen uit de school. De organisatie heeft ook een onderzoek ingesteld naar de exacte omstandigheden van het incident.

Het UNRWA gebruikt strenge procedures om haar neutraliteit in alle vestigingen te vrijwaren, waarbij een strikt verbod op wapens en routine-inspecties van hun gebouwen horen, zodat deze enkel voor humanitaire doelen worden gebruikt. UNRWA zal deze principes behouden en de naleving ervan strenger controleren.

Palestijnse burgers in Gaza vertrouwen op het UNRWA om hen humanitaire steun en veilig onderdak te bieden. De onschendbaarheid en integriteit van de VN gebouwen moet dan ook ten allen tijde, en zeker tijdens escalaties van geweld, beschermd worden. ...

donderdag 17 jul 2014
Antwerpen, 17 juli 2014 - De joodse verenigingen van België, bij monde van het Centraal Israëlitisch Consistorie (CICB), het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties (CCOJB), veroordelen de huidige ontsporingen tijdensde pro-Palestijnse betogingen in Europa, en meer bepaald in België, en verzoeken onze politici waakzaam te zijn, en hun rol als vertegenwoordigers van het volk met hechte onverdrotenheid in te vullen.

De voorbije dagen, zowel te Parijs, Amsterdam en Antwerpen, zijn betogingen ten gunste van het Palestijnse volk ernstig erg uit de hand gelopen met o.m. oproepen tot jodenhaat en zelfs tot het vermoorden van joodse mensen, en dat, bv. in Antwerpen, in aanwezigheid van politieke mandatarissen.

Joodse verenigingen in België menen dat de komende, geplande betogingen opnieuw een anti-joodse bedreiging kunnen inhouden en zodoende fundamentele democratische waarden kunnen aantasten. ...


donderdag 17 jul 2014
Bron:  FJO / CCOJB
Antwerpen, 17 juli 2014 – Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Coördinatiecomité van de Joodse Organisaties van België (CCOJB) zijn verontrust aangaande de toestand in het Midden-Oosten.

In naam van de Joodse gemeenschap, hebben zij steeds een "tweestaten" oplossing gesteund, waarbij Israël en de Palestijnen in vrede naast elkaar kunnen leven.

Helaas, de dramatische evenementen die uitgaan van het gebied onder gezag van Hamas, verwijderen ons eens te meer van een vreedzame oplossing.

Het "onevenwicht" bij de slachtoffers, dat door sommigen vooropgesteld wordt, is omdat Israël al het nodige doet om haar burgerbevolking te beschermen terwijl Hamas er niet voor terugdeinst om haar burgers als "menselijke schilden" te gebruiken om haar aanvallen uit te voeren. ...


Pagina 1 van 99  >  >>

 

Doelstellingen

 • Bestrijding van racisme, antisemitisme en xenofobie, onder gelijk welke vorm;  aanmoedigen van verdraagzaamheid en bevorderen van wederzijds begrip onder alle volkeren;
 • Steunen van maatregelen die de veiligheid van de joodse gemeenschap - haar leden, haar
  organisaties en haar instellingen - moeten verzekeren;
 • Bevorderen van de solidariteit met de Staat Israël, toevluchtsoord voor alle vervolgde en bedreigde
  joden en joodse gemeenschappen;
 • Steun en hulpverlening aan alle joden en joodse gemeenschappen waar ook ter wereld, die omwille
  van hun afkomst vervolgd en bedreigd worden;
 • Samenwerking met het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, vertegenwoordigend lichaam
  van de Israëlitische Gemeenten in België;
 • Verdediging en bevordering van het nationaal en internationaal joods historisch, cultureel en religieus erfgoed;
 • Bevorderen van de verstandhouding en het onderling begrip binnen de joodse gemeenschap.

Contact

Forum der Joodse Organisaties

Lange Herentalsestraat 48
BE 2018 Antwerpen
Tel: +32 (0) 3 231 58 48
Fax: +32 (0) 3 232 52 62

debug_display($entry);